Optimaal waterbeheer

Woensdag 04 08 2021

De klimaatopwarming zorgt steeds vaker en langer voor een verstoring van het waterpeil in het Albertkanaal en de havendokken. Dat vormt een bedreiging voor de bereikbaarheid van de haven van Antwerpen. Een waterstand binnen bepaalde marges is nodig om vlot en veilig scheepvaartverkeer te garanderen.

Hoe zorg je voor de juiste hoeveelheid water, op het juiste moment én op de juiste plaats? Om de waterstand in de haven op peil te houden, lanceert Port of Antwerp drie projecten.

Waterpeil regelen

Met een speciale toepassing in APICS zullen de verkeersleiders het waterpeil in de dokken beter kunnen opvolgen. Op basis van verschillende gegevens is de waterstand tot tien dagen op voorhand te voorspellen. Door op tijd in te grijpen, zorgen de verkeersleiders dat de haven en het Albertkanaal toegankelijk blijven voor het scheepvaartverkeer.

 

1

 

Aan de zeesluizen in de haven is een test uitgevoerd met mobiele pompen. Op momenten van grote droogte, pompen die op korte termijn extra water vanuit de Schelde naar de dokken, en van daaruit naar het Albertkanaal.

Waterlekdetectie aan sluizen

Waar stroomt er water uit de dokken naar de Schelde? Met peil- en onderwaterapparatuur zoals camera’s, geluidmonitors, drones en accelerometers en op basis van historische versassingstijden onderzoekt Port of Antwerp of er lekkages zijn aan de sluisdeuren, omloop- en afvoerschuiven van de zeesluizen.

Optimaal watergebruik

Zoet water, een essentiële grondstof voor de industrie, is door de klimaatverandering steeds schaarser. De ‘Water REACT’ tool van Universiteit Antwerpen en Port of Antwerp brengt continu in kaart bij welke bedrijven in de haven er mogelijkheden zijn voor hergebruik of uitwisseling van water en regenwater. Zo zetten we samen stappen om elk druppeltje water maximaal te benutten.