Pilootproject veilige en efficiënte vrijgave van containers

Woensdag 19 07 2017

Het Havenbedrijf Antwerpen werkt samen met de stad Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en imec aan de uitbouw van een Capital of Things. Een mooie illustratie hiervan is een digitaal platform voor het veilig en efficiënt vrijgeven van containers op de terminal.


Capital of Things

De vier partijen willen met Capital of Things vanuit Antwerpen een ambitieus en onderscheidend ecosysteem uitbouwen rond Internet of Things (IoT). Dit ecosysteem omvat een fijnmazig innovatienetwerk waarbij waarde wordt gecreëerd door een samenhang tussen opleiding, onderzoek, living labs, risicokapitaal, corporates en internationale merken.

Vijf speerpunten

Het innovatienetwerk zal zich focussen op vijf domeinen die de structuur van stad en regio moeten versterken: slimme stad, e-health, slimme haven, industrie 4.0 en circulaire economie.

Een eerste concreet resultaat is de uitbouw van een unieke, interuniversitaire opleiding Internet of Things die in september van start gaat en moet uitmonden in een master-na-masteropleiding. Het curriculum wordt mee aangeboden in nauwe synergie met het bedrijfsleven en imec, de onderzoeks- en innovatiehub voor nano-elektronica en digitale technologie.

T-Mining zorgt voor een veilige en efficiënte vrijgave van containers

De Antwerpse startup T-Mining werkt momenteel aan een pilootproject waarbij een Blockchain-oplossing zorgt voor de veilige en efficiënte vrijgave van containers op de terminal. Dankzij deze technologie worden processen, waarbij verschillende partijen betrokken zijn (rederij, vervoerder, goederenbehandelaar, expediteur, scheepsagent) gedigitaliseerd en beveiligd.

Nico Wauters, CEO van T-Mining: “Vandaag de dag kan een transporteur zijn container op de terminal afhalen met een pincode. Maar deze pincode wordt doorgestuurd via verschillende betrokken partijen, waardoor het risico bestaat dat een container onrechtmatig wordt opgehaald."

"Via ons Blockchain-platform kan de juiste vrachtwagenchauffeur het recht worden toegewezen om een bepaalde container op te halen, zonder dat die kan worden onderschept. Bovendien maakt ons platform gebruik van een gedistribueerd netwerk, waarbij een transactie slechts kan worden verwerkt wanneer er een consensus is tussen alle deelnemende partijen, wat elke poging tot fraude of ongewenste manipulatie haast onmogelijk maakt.”

Slimme haven

Het slim beheer van goederenstromen is een belangrijk speerpunt voor de Antwerpse havengemeenschap. Dit zal gepaard gaan met innovaties op het vlak van het beheer van infrastructuur, logistieke afhandeling en mobiliteitsstromen. Het Havenbedrijf zal hiervoor afstemmen met NxtPort, het neutraal datasharingplatform van de privégemeenschap in de haven, en zal zich focussen op IoT-startups die zorgen voor innovatie binnen de logistiek-maritiem en industriële context. Het is de ambitie om alle belangrijke assets in de Antwerpse haven in realtime te connecteren en end-to-end integreren in een open ecosysteem met de private havenbedrijven. Het Havenbedrijf wil ook nieuwe activiteiten aantrekken, gedreven door technologische ontwikkelingen zoals circulaire economie, biochemie en duurzame energie.