Port of Antwerp brengt verschillende spelers samen voor productie duurzame methanol

Vrijdag 19 04 2019

Methanol is een grondstof, die veel toepassingen kent in de Antwerpse havenindustrie. Door verschillende spelers samen te brengen voor de duurzame productie van methanol, zet Port of Antwerp een nieuwe stap in de transitie naar een CO2-neutrale haven.

 

Van isolatieplaten tot additieven voor brandstoffen: op jaarbasis verbruikt de industrie in de haven van Antwerpen ca. 300.000 ton methanol. Door het ondersteunen van een nieuw productieproces, dat niet langer gebaseerd is op fossiele brandstoffen, maakt Port of Antwerp de haven duurzamer.

 

Didier Van Osselaer, verantwoordelijke projectmanager bij Port of Antwerp: “We zullen methanol produceren uit opgevangen CO2 en duurzaam opgewekte waterstof. Beide elementen vormen samen de perfecte basis voor duurzame methanol.” 

 

Kleinere voetafdruk, minder uitstoot

steuntoezegging methanol partijen

Om dit te realiseren brengt Port of Antwerp verschillende partijen bij elkaar. ENGIE, Oiltanking, Indaver, De Vlaamse Milieuholding (VMH) en Helm-Proman hebben hun steun toegezegd. Ook kennisinstellingen engageren zich. Het complexe project is een primeur voor België.

 

Iedere ton duurzaam geproduceerde methanol, vermijdt evenveel CO2 in de lucht en mogelijks zelfs het dubbele. Het economisch rendement van het project zit in innovatie en samenwerking tussen verschillende sectoren, zoals elektriciteits-, en brandstoffenindustrie en chemie.

 

Port of Antwerp heeft ook de ambitie om binnenkort een eerste sleepboot op duurzaam geproduceerde methanol te laten varen.