Onze CEO is ambassadeur voor klimaatbeleid

Maandag 25 02 2019

Dinsdag 5 februari is het startschot gegeven voor Sign for my Future, een burgerinitiatief voor een krachtig klimaatbeleid. Onze CEO Jacques Vandermeiren is trotse ambassadeur van de campagne en roept iedereen op om te tekenen.

Jacques Vandermeiren met duim omhoog

Sign for my Future is een initiatief van The Shift – het verzamelpunt voor duurzaamheid in België – en is uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, media en de academische wereld. Samen roepen ze alle Belgen op om zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid. Burgers die tekenen vragen zo de volgende regeringen om nu écht werk te maken van een krachtig klimaatbeleid. Met een klimaatwet, een investeringsplan en een klimaatraad.

Als voorzitter van The Shift is Jacques Vandermeiren ambassadeur van Sign for my Future “Ik ben trots dat de actie gedragen wordt door zoveel mensen en uiteraard teken ik mee. Klimaatverandering is een grote uitdaging voor onze haven als Europese hub. Maar ook een kans. Durf en vertrouwen vormen onze basis om bakens te verzetten”.  

Port of Antwerp proeftuin voor duurzame initiatieven

Port of Antwerp werkt op alle fronten samen met verschillende partijen om CO2-uitstoot tegen te gaan en de luchtkwaliteit te verbeteren. We onderzoeken hoe de uitstoot in de haven kan dalen en stimuleren bedrijven om duurzame projecten te ontwikkelen.

Dankzij DeWaterbus en de Fietsbus neemt het aantal autoverplaatsingen in de haven af. Port of Antwerp trekt aan de kar om meer vrachtvervoer via het spoor en de binnenvaart te laten verlopen. We zetten ook in op walstroom voor zeeschepen en testen hoe zeesluizen energiezuinig kunnen opereren.

“Samen met de havengemeenschap bouwen we zo Europa’s meest duurzame haven uit. Eén waar ook de volgende generaties trots op kunnen zijn” aldus Jacques Vandermeiren.

Teken nu!

Op de website lees je wat een ambitieuzer klimaatbeleid inhoudt. De campagne loopt tot 26 mei 2019.