Port of Antwerp onderzoekt haalbaarheid van laadstation voor het opladen van batterijcontainers voor de binnenvaart

Publication date: 
26 Mei 2021

Port of Antwerp onderzoekt de haalbaarheid van een laadstation voor het opladen van batterijcontainers ten behoeve van de binnenvaart. En lanceert een marktconsultatie t.a.v. de concessionarissen in het havengebied naar hun interesse om hieraan mee te werken.

 
Het Havenbedrijf Antwerpen heeft hoge ambities met betrekking tot de transitie naar een Multi Fuel Port. Het gebruik van LNG is vandaag al een realiteit. Daarnaast zet ze ook in op het gebruik van andere koolstofarme brandstoffen zoals methanol, waterstof en elektrische energie tegen 2025. 
 
Batterijcontainers als energiebron voor de binnenvaart is een nieuwe toepassing die momenteel wordt ontwikkeld. Deze batterijcontainers laden via een vast laadstation op. Gezien het grote belang van de binnenvaart voor de haven van Antwerpen, is het aangewezen dat deze laadmogelijkheid ook in de haven beschikbaar is. 
 
Het havenbedrijf wilt partners samenbrengen om dergelijk laadstation voor batterijcontainers in het havengebied te realiseren. En lanceert hiertoe een bevraging van de concessionarissen
Registratie en schriftelijke vragen kan tot 21 juni 2021. Mail hiervoor naar intermodalsolutions@portofantwerp.com. Kandidaturen dien je uiterlijk tegen 16 juli 2021 in. 

Contact

Marjan Beelen

Function: 
Mobility Advisor Breakbulk, Vloeibare & Droge bulk
T.: 
+32 3 205 21 19