Havenonderrichtingen HKD herziening december 2017

Publication date: 
30 Nov 2017

De Havenonderrichtingen dienen als leidraad voor het toepassen van de Havenpolitieverordening. De samenhang tussen de Gemeentelijke Havenpolitieverordening (GHPV) en de Havenonderrichtingen blijft gewaarborgd door de op elkaar afgestemde nummering. De Havenonderrichting verwijst qua nummering altijd naar het desbetreffende artikel uit de GHPV en omgekeerd. 

Alle gewijzigde teksten uit herziening december 2017 worden in een fluorescerend roze kleur weergegeven.

Aan de GHPV werd enkel de link naar de Havenonderrichtingen (op de laatste bladzijde van de GHPV) aangepast.

In de Havenonderrichtingen HKD herziening december 2017, vind u de links naar standaardformulieren van de Havenkapiteinsdienst (HKD).

Deze formulieren moeten overgemaakt worden aan het loket toelatingen van HKD, nl.: Toelatingen.HKD@portofantwerp.com

Meer informatie over de GHPV, de Havenonderrichtingen en formulieren: bel naar +32 3 229 68 00.