Primeur: 24/7 noodcommunicatie met BE-ALERT Haven

Donderdag 22 11 2018

Via BE-ALERT Haven kan binnenkort de overheid bij noodsituaties dringende verwittigingen en adviezen naar de bedrijfsverantwoordelijken in de haven sturen. Zo maken Port of Antwerp, de stad Antwerpen, gemeenten Beveren en Zwijndrecht, de politie en hulpdiensten samen werk van een betere verwittiging bij noodgevallen in de haven. De Antwerpse haven is de eerste haven in België die een speciale module onder de verwittigingstool  BE-ALERT zal gebruiken.

 

BE-ALERT Haven

Om elk bedrijf snel en 24/7 op de hoogte te kunnen brengen over een noodsituatie, worden contactgegevens van alle bedrijven in het havengebied voortaan in één unieke lijst beheerd door het Havenbedrijf. 

De activatie van BE-Alert Haven is in handen van de burgemeesters, de gouverneurs of het Crisiscentrum van de regering. Zij kunnen hiermee bij een noodsituatie de dringende verwittiging en adviezen zeer gericht aan de bedrijfsverantwoordelijken sturen, die op hun beurt de veiligheidsprocedures uit de eigen interne noodplannen kunnen opstarten.

700 leden voor BIN Haven

Op initiatief van het Havenbedrijf lanceerde de haven van Antwerpen in 2014 al als eerste Belgische zeehaven een BuurtInformatieNetwerk (BIN). Het BIN Haven is een verwittigingssysteem waarmee de BIN-coördinator en politie zowel preventieve als dringende berichten kunnen versturen naar de bedrijven in het havengebied.

De informatiedoorstroming laat de politie toe om sneller te reageren wanneer er verdachte handelingen worden waargenomen, wat de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de havengebruikers vergroot. De aangesloten bedrijven kunnen simultaan een melding ontvangen van afwijkende situaties wat de kans om zelf slachtoffer te worden vermindert. Op vijf jaar tijd tellen we reeds meer dan 700 BIN Haven-leden verspreid over een oppervlakte van 120 km².

Zowel BE-Alert Haven als BIN Haven zijn aparte modules in een globaal alarmeringssysteem dat door de Federale overheid is ontwikkeld. Port of Antwerp moedigt deze nationale veiligheidsinitiatieven aan en werkt als partner mee aan criminaliteitspreventie en crisisbeheersing.

 

Kathy Dua – consulent havenbeveiliging en veiligheid: “Als beheerder van de haven willen we een goede huisvader zijn voor het havengebied en ook onze rol opnemen in het veiligheidsplaatje. We krijgen te maken met een waaier aan risico’s: van diefstal, smokkel tot een onvoorziene brand en aanvaringen. We doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar het is ook belangrijk dat we snel en adequaat reageren bij elk incident. Instappen in beide verwittigingssystemen is essentieel om de veiligheid mee te garanderen.”