Relaas van het lostrekken van CSCL Jupiter ter hoogte van de Bocht van Bath

Publication date: 
16 Aug 2017

Als gebruiker van of geïnteresseerde in de haven van Antwerpen hebt u maandag de gebeurtenissen op de Westerschelde ongetwijfeld op de voet gevolgd: als gevolg van het vastlopen van de CSCL Jupiter ter hoogte van de Bocht van Bath werd de scheepvaart op de rivier een tijdlang onderbroken. Nu het scheepvaartverkeer opnieuw zo goed als zonder vertragingen verloopt, willen wij u onze visie op deze gebeurtenis meegeven.

Op maandag 14 augustus kwam de CSCL Jupiter rond 9.00 uur in de problemen omwille van wat allicht technische problemen waren. Verder onderzoek moet hier meer klaarheid over brengen, maar het resultaat is alleszins dat het schip stuurloos werd en vastliep in het Nauw van Bath. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit heeft onmiddellijk de scheepvaart op de Westerschelde stilgelegd. Gelet op het afgaand hoog water draaide een eerste poging om het schip terug los te trekken helaas op niets uit, waardoor er niets anders op zat dan te wachten op het volgende hoogtij, wat zich rond 20.00 zou voordoen. Sleepboten werden ondertussen ingezet om het schip te stabiliseren. Eens de veiligheid kon gegarandeerd worden, werd de scheepvaart, zij het in beperkte mate, terug mogelijk voor schepen met een lengte tot 200 meter. Omstreeks 20 uur werd een nieuwe poging gestart om het schip los te trekken met 17 sleepboten. Eén uur later was het gelukkig zover. Het schip werd daarop voor verdere inspectie de haven van Antwerpen ingevaren. Om 22.20 uur werd het op- en afvaartverbod opgeheven. Vanmorgen was het scheepvaartverkeer zo goed als genormaliseerd.

In onze sector zijn dergelijke gebeurtenissen helaas soms onvermijdelijk. Technische problemen kunnen plaatsvinden en gevolgen hebben voor velen van ons. De wijze waarop hiermee wordt omgegaan, is wat ons betreft hetgeen ertoe doet. Wij durven onverbloemd te stellen dat in dit geval de Antwerpse havengemeenschap de wereld heeft getoond met wat voor professionalisme en ‘can do’-mentaliteit het zelfs bijzonder zware uitdagingen aanpakt en helpt vlot te trekken. Dat is dan ook wat wij uit dit voorval willen onthouden.

De afgelopen weken en maanden werd veel gesproken en geschreven over de uitdagingen waar onze Antwerpse haven voor staat en dat zijn er veel. Denken we in dit geval aan de uitdagingen rond de nautische keten, de creatie van bijkomende ademruimte voor onze bedrijven om te groeien, uitdagingen rond mobiliteit en arbeid en ga zo maar voort. De gebeurtenissen van gisteren hebben het bewijs geleverd, dat samenwerking die het individuele belang overstijgt, altijd de beste resultaten oplevert. Ook gisteren stond de hele dag in het teken van samenwerking, samenwerking tussen verschillende overheden, samenwerking met het loodswezen, met de verschillende sleepbedrijven en met het Havenbedrijf in de rol van facilitator tussen de verschillende partijen. Het resultaat van die samenwerking is dat nog geen 24 uur na het incident de situatie voor het scheepvaartverkeer terug genormaliseerd is.

Wij hopen dat we in dezelfde geest van samenwerking en met dezelfde mate van efficiëntie en professionalisme de vele andere uitdagingen kunnen aanpakken die voor ons liggen. Vanuit het Havenbedrijf reiken we hiervoor iedereen de hand.

Tot slot willen we alle betrokkenen die gisteren onverdroten hebben gewerkt aan een oplossing bedanken voor hun aanpak en efficiëntie. Weinigen zouden dit huzarenstukje op dergelijk veilige, efficiënte en professionele manier hebben kunnen aanpakken.