Riviercruises aan Antwerpse Eilandje voortaan op walstroom

Publication date: 
14 Maa 2016

Sinds vorige maand kunnen riviercruiseschepen die aanmeren aan het Kattendijkdok Westkaai op het Eilandje in Antwerpen, gebruik maken van walstroom. Dat betekent dat zij hun generator niet hoeven te gebruiken om de nodige energie te hebben aan boord.

Het volstaat dat ze inpluggen op een stroomaansluiting op de wal. De nieuwe walstroominfrastructuur vermindert niet alleen het lawaai voor de omwonenden, ze reduceert ook aanzienlijk de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2 en fijn stof. De CO2 emissie die wordt vermeden met het gebruik van 1 MegaWattuur walstroom komt overeen met de CO2 uitstoot van een wagen die meer dan 7.000 km aflegt. 

Walstroom in de haven

Omdat walstroom een integrale aanpak van luchtverontreiniging op lokale schaal mogelijk maakt, hecht het Havenbedrijf veel belang aan de uitbouw van walstroominfrastructuur. Zo kunnen binnenschepen al sinds enkele jaren gebruik maken van walstroom. Ook de Europese Unie zet sterk in op de uitbouw van walstroominfrastructuur in de verschillende havens en verleent havenbesturen subsidies voor de uitbouw van nieuwe walstroominfrastructuur.

Het gebruik van walstroom door riviercruises is reeds verplicht in havens zoals Rotterdam, Amsterdam, Wenen, Düsseldorf… Dat betekent dat de meerderheid van de cruiseschepen is uitgerust met de nodige technologie aan boord. Gezien de duidelijke milieuwinst die het gebruik van walstroom oplevert en de ervaring met de technologie, zowel langs de kant van het Havenbedrijf als langs de kant van rederijen, lag het voor de hand dat het Havenbedrijf ook voor riviercruises de nodige infrastructuur zou voorzien. Het beheer van de walstroominfrastructuur zal na verloop van tijd overigens worden overgedragen aan de stad Antwerpen, die nauw betrokken was bij de opstart en de uitrol van het project. 

Na een openbare aanbesteding werden, verspreid over kaai 15 en kaai 16, 3 zitbankkasten met daarin 7 aansluitpunten geïnstalleerd. Sinds vorige maand is de installatie operationeel. Op 21 maart meert de Swiss Diamond op het Eilandje aan. Het schip zal worden aangesloten op walstroom. Twee dagen later zal ook de Rosa Flora op dezelfde, milieuvriendelijke manier van energie worden voorzien.