Primeur in België: zeven toonaangevende spelers tekenen samenwerkingsakkoord voor transport van waterstof

Dinsdag 17 12 2019

Waterstof speelt een belangrijke rol in de mix van toepassingen om de CO2-uitstoot aanzienlijk terug te dringen. Daarom bundelen Deme, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en Waterstof.net de krachten. Een gezamenlijke studie moet de basis vormen voor een aantal concrete projecten die het produceren, transporteren en opslaan van waterstof vormgeven.

Expertise samenbrengen

 

Cruciaal in de levensvatbaarheid van een waterstofeconomie is het opwekken van voldoende hernieuwbare elektriciteit voor de productie van waterstof. In België is er momenteel niet voldoende wind- of zonne-energie aanwezig om waterstof te produceren. 

 

Efficiënte en economische oplossingen voor de import, het transport en de opslag van waterstof vragen echter specifieke expertise. De zeven bedrijven zullen hun expertise gecoördineerd samenbrengen, om zo tot gezamenlijke oplossingen en projecten te komen.  

 

Roadmap voor waterstof als energiedrager

 

In de eerste fase maken de partners een analyse van de volledige import- en transportketen van waterstof. De opzet is het in kaart brengen van de financiële, technische en regelgevende aspecten van de verschillende onderdelen in de logistieke keten: productie, laden en lossen en transport over zee en via pijpleidingen. De uitkomst moet een roadmap zijn, die aangeeft wat de beste manier is om waterstof te vervoeren voor de verschillende toepassingen binnen de energie- en chemiesector. Naar verwachting zal de analyse ongeveer een jaar in beslag nemen.