SAMGA-terminal blaast graantrafiek nieuw leven in

Woensdag 18 10 2017
Opening SAMGA-terminal

Havenschepen Marc Van Peel heropende de historische SAMGA-terminal aan het Amerikadok. Het Vijfde Havendok maakte de nieuwe site tot een efficiënte graanterminal door te investeren in een grote hydraulische Mantsinen-kraan en vier verschillende transportbanden.  Het terrein is bovendien ontsloten via binnenschip, spoor, zeeschip en truck. De vernieuwing van deze bulkterminal zet de graanbehandeling- en opslag in Antwerpen terug op de kaart.

De massieve SAMGA-silo’s zijn de oudste graanterminals van Antwerpen en verwijzen naar de tijd dat de haven de spil was in de graantrafiek in België. De heropening van de oude terminal heeft een grote symbolische waarde voor het Havenbedrijf. Het is een plek met een verleden, maar zeker ook met een toekomst.

Nele Voorspoels, Consulent Business Development in het Havenbedrijf licht toe:  ‘Wij koesteren sowieso alle bulkactiviteiten in het havengebied, maar we zijn trots dat een stuk historisch erfgoed wordt opgewaardeerd en dat de behandeling van graan in ere is hersteld. Het verkeer van granen en zaden zijn een vast onderdeel van de wereldhandel. Dit was zo in de antieke oudheid, dit was zo in de middeleeuwen en dit is nu ook hier terug het geval.’

Meer info over de opslag- en behandeling van massagoed