Stroomplan voorziet meldpunt voor criminaliteit en verdachte handelingen

Maandag 26 02 2018

In het Havenhuis werd vorige week het Stroomplan voorgesteld, het plan dat de Antwerpse drugsproblematiek moet aanpakken. Ministers Jan Jambon, Koen Geens en Johan Van Overtveldt, samen met staatssecretaris Philippe De Backer en burgemeester Bart De Wever, stelden een pakket aan maatregelen voor om de aanvoer van drugs via de Antwerpse haven terug te dringen. Het Kali-team, een speciale taskforce bestaande uit leden van de lokale en de federale politie, het parket, de douane en de sociale inspectie die samen op dezelfde vloer zullen opereren, is een van de opvallendste maatregelen uit het plan.

De haven moet een slimme poort worden, waar een maximale controle hand in hand gaat met een optimale goederenafhandeling, klonk het bij de auteurs van het Stroomplan.

Naast het Kali-team bevat het plan onder meer de volgende maatregelen: 

  • * Aanstelling van een havenprocureur bevoegd voor beide oevers van de Schelde. De gerechtelijke dossiers die met havencriminaliteit te maken hebben, zullen exclusief door de rechtbank van Antwerpen worden afgehandeld.
  • * Opstart van een pilootproject rond corruptie gevoelige functies. Wat deze functies zijn, wordt de komende maanden verfijnd, in samenwerking met de havengemeenschap. Vast staat wel dat de mensen die deze functies willen opnemen, zullen gescreend worden op federaal niveau.
  • * Douanepersoneel krijgt een extra opleiding, zodat ze bepaalde patronen – eigen aan criminele netwerken – beter kunnen doorgronden. Daarnaast wordt er ook ingezet op nieuwe technologieën en nieuwe installaties zoals mobiele scanners. Containers die werden geselecteerd voor screening, maar die uiteindelijk niet werden aangeboden, zullen strenger beboet worden. 
  • * Het meldpunt ‘criminaliteit en verdachte handelingen’ is er voor iedereen die verdachte handelingen in de haven wil melden. Deze meldingen worden enkel overgemaakt aan de gespecialiseerde politiediensten die deze informatie op een discrete manier zullen behandelen. Het meldpunt is te vinden via www.onzehavendrugsvrij.be.