Thuishaven voor plant en dier

Dinsdag 22 09 2020
Er leven liefst 90 beschermde dieren- en plantensoorten in de haven. Het Soortenbeschermingsprogramma van Port of Antwerp houdt de leefgebieden van deze populaties in stand en breidt ze uit waar nodig. Maak kennis met vijf beschermde bewoners van de haven!

 

Groenknolorchis

Alle elf inheemse orchideeënsoorten in Vlaanderen zijn beschermd. De groenknolorchis geniet zelfs bescherming op Europees vlak. 99% van de Belgische groenknolorchissen groeien in het havengebied. Hun locatie blijft een goed bewaard geheim zodat ze in alle rust kunnen groeien en bloeien.

Oeverzwaluw

Dit jaar vond een broedkolonie van 949 koppels oeverzwaluwen een thuis in natuurgebied De Kuifeend in de Antwerpse haven. Ze bouwden hun nesten in de steile zandwanden. Het was de grootste kolonie ooit in België en Nederland.

Rugstreeppad

Je herkent deze pad aan een gele lijn op de rug. Door de aanwezigheid van open zandige terreinen is de haven één van de belangrijkste vindplaatsen van de rugstreeppad. De aanleg van een nieuwe ecotunnel maakt het de amfibieën mogelijk zich ongestoord te verplaatsen.

Blauwborst

De blauwborst heeft een opvallend verenkleed en uitbundig zingen doet hij als de beste. De vogelsoort broedt voornamelijk in rietlanden, zoals je die her en der vindt in de haven. Meer dan 5% van de Vlaamse populatie leeft in de haven van Antwerpen.

Visdief

Visdiefjes doen hun naam alle eer aan. Door loodrecht naar beneden te duiken, vangen deze vogels kleine vissen uit het water, om dan met de buit tussen de snavel direct weer op te vliegen. Ze maken hun nesten op kleine eilandjes in het water. Daar zitten ze veilig voor roofdieren.