Partnership met Verenigd Koninkrijk versterken

Woensdag 21 02 2018

Het Havenbedrijf heeft een vacature voor een voltijdse vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk die de haven verder op de kaart moet zetten. Nu de Brexit dichterbij komt, is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden van de economische situatie in het Verenigd Koninkrijk. Het land is immers een erg belangrijke handelspartner voor de haven. Ook de Britse Staatssecretaris Robin Walker benadrukte het belang van deze handelsrelaties benadrukte ook de Britse Staatssecretaris Robin Walker tijdens zijn recent bezoek aan de Antwerpse haven. 

Alle vertrouwen

Jacques Vandermeiren en Robin Walker

Bij zijn bezoek aan de haven benadrukte de Britse staatssecretaris Robin Walker de goede relaties met de Antwerpse haven: “Onze diepgaande handelsbetrekkingen en politieke banden met België reiken ver terug en zullen blijven bestaan en versterken als we de EU verlaten. We hebben er alle vertrouwen in dat we een toekomstig partnerschap kunnen bewerkstelligen, waardoor onze beide landen de vruchten kunnen blijven plukken van de vrije toegang tot elkaars markt.

 

 

14 miljoen ton

Met een jaarlijkse trafiek van bijna 14 miljoen ton is het VK de derde belangrijkste handelspartner van de haven. In 2017 noteerde de Scheldehaven echter een daling van bijna 8%, wat waarschijnlijk te wijten is aan de onzekerheid rond de Brexit.

CEO Jacques Vandermeiren: “Wij pleiten voor een heldere en welomlijnde Brexit, zowel tijdens de huidige transitieperiode als tijdens het post-Brexit-tijdperk, om een desintegratie van de interne markt te voorkomen. Dat betekent zo weinig mogelijk tarifaire belemmeringen en een beperking van de administratieve lasten.”

 

Gezocht: voltijdse vertegenwoordiger om markpositie versterken

Het Havenbedrijf wil de komende jaren sterker inzetten op het behouden en versterken van de Scheldehaven binnen het VK. Antwerpen kan hiervoor haar sterke troeven uitspelen als investeringslocatie dichtbij de Europese beslissingscentra en als toegangspoort tot Europa van waaruit het vasteland snel en efficiënt kan bediend worden.

De komende jaren zal het Havenbedrijf daarom het container schortseanetwerk met het VK en Ierland verder uitbreiden.

Van de nieuwe havenvertegenwoordiger wordt verwacht dat hij een relevant lokaal businessnetwerk uitbouwt om het merk van de haven van Antwerpen uit te dragen en om als go-between te fungeren tussen de Britse vragen en de oplossingen die Antwerpen kan bieden. Ook het aantrekken van nieuwe ladingsstromen en investeringen behoort tot het takenpakket van de nieuwe, voltijdse vertegenwoordiger.

Hier vind je meer info over de job (deadline: eind april 2018)

 

Haven van Antwerpen neemt deel aan Liverpool International Business Festival

Naast de benoeming van een nieuwe vertegenwoordiger, staat de deelname gepland van een delegatie op hoog niveau van de Haven van Antwerpen aan het International Business Festival in Liverpool tussen 19 en 21 juni. De haven van Antwerpen zal een stand hebben en zal tijdens het International Maritime Forum op 21 juni een aantal innovatie- en digitaliseringsprojecten toelichten die de efficiëntie en transparantie van de supply chains van haar klanten vergroten.

Geïnteresseerd om een afspraak te maken met de delegatie van de Haven van Antwerpen?

Wil je meer weten over het International Maritime Forum (International Business Festival)?