Uniform walstroomsysteem

Vrijdag 13 11 2020

Belgische en Nederlandse binnenvaarthavens zetten hun schouders onder één uniform walstroomsysteem voor de binnenvaart en riviercruises. Havenbedrijf Rotterdam, Port of Antwerp, Havenbedrijf Amsterdam, North Sea Port Netherlands, Drechtsteden en de Vlaamse Waterweg schrijven hiervoor samen een Europese aanbesteding uit.

Dankzij walstroom zetten schippers die aan wal liggen hun generator of hoofdmotor uit en sluiten ze het schip aan op het elektriciteitsnet. Zo draagt walstroom bij tot minder uitstoot en een daling van de geluidsoverlast voor de buurt.  De aanbesteding moet leiden tot een leverancier van het uniform walstroomsysteem. Zo investeren de partners in de economie en in de verbetering van de leefbaarheid en het milieu. 

 

De binnenvaart opereert in een internationale context. Een standaard voor walstroom over de grenzen heen is dan ook een grote stap vooruit, zowel voor de gebruikers als de havens.  De mogelijkheid bestaat dat ook andere walstroom aanbiedende havens aansluiten bij deze nieuwe overeenkomst.

 

walstroom 2
walstroom 3