Veilig en vlot verkeer in de haven van Antwerpen

Maandag 22 06 2020

Om een veilige en vlotte nautische verkeersstroom in de haven van Antwerpen te garanderen, bouwt Port of Antwerp naast de scheepvaartplanning ook de scheepvaartbegeleiding verder uit. Een mobiel team zal instaan voor toezicht en handhaving. Daarnaast zorgt digitalisering voor een betere dienstverlening.

Efficiënte planning en scheepvaartbegeleiding

Vessel Traffic Service (VTS) zal in de toekomst instaan voor de scheepvaartbegeleiding van zee- en binnenvaartschepen achter de sluizen. Om een veilige en efficiënte doorstroming te verzekeren biedt VTS aanwijzingen en informatie aan alle watergebonden verkeersdeelnemers achter de sluizen.

 

Naast de begeleiding zet Port of Antwerp in op transparantie en optimalisatie van de scheepvaartplanning. Port Planners zullen zorgen voor een veilige en vlotte planning en afwikkeling van ligplaatsen. Daarbij rekening houdend met de verschillende actoren, zoals de haven, de havenfaciliteiten en de havengebruikers.

Optimaal toezicht en handhaving

Onder leiding van een Port Authority Supervisor staan Port Authority Officers binnenkort in voor specifieke controletaken in het kader van toezicht en handhaving in het havengebied. Het team is actief op het water en op het land. Zo draagt het bij tot een veilig havengebied. De Supervisors en Officers krijgen in de toekomst ook nieuwe hybride patrouillevaartuigen ter beschikking.

Digitale transitie

Digitalisering zal zorgen voor een optimale werking van de dienstverlening voor havengebruikers. Port of Antwerp ontwikkelt hiertoe verschillende nieuwe applicaties, die geconnecteerd zijn met het haveninformatiesysteem APICS (Antwerp Port Information and Control System). In de loop van de komende maanden volgt de lancering van:

  • Een binnenvaartapplicatie waarmee schippers hun elektronische vooraanmelding doen, schutting aanvragen, de beschikbare ligplaatsen in real-time raadplegen en hun (ont-)meer bewegingen registreren;
  • Een applicatie waarmee terminals de planning van zeeschepen ingeven en aanpassen;