Vergroeningsconsulent begeleidt Belgische binnenvaart naar duurzame toekomst

Donderdag 22 11 2018

De binnenvaart wordt traditioneel beschouwd als een duurzame en ecologisch verantwoorde transportmodus. Onder invloed van steeds strengere emissienormen moet ook de Belgische binnenvaartvloot blijven vergroenen. Om dit te realiseren zal vergroeningsconsulent Paul Lambrechts de sector drie jaar lang begeleiden. Het project  is een initiatief van Havenbedrijf Antwerpen, Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen en de Vlaamse Waterweg. 

Emissiereducerende maatregelen

Paul Lambrechts is overtuigd dat het duurzame karakter van de Belgische binnenvaart een economische troef is: “Op termijn zullen steeds meer bedrijven eisen dat hun transporteurs aan bepaalde emissie-eisen voldoen. Dat geldt ook voor de binnenvaartsector. Het is nu al zo dat bepaalde binnenvaartbedrijven emissiereducerende technieken gebruiken als argument om transportopdrachten te krijgen. Hoe vlugger de hele binnenvaartsector zich aan deze realiteit aanpast, des te sneller zal ze er de vruchten van plukken.”

Ook de havenwereld voert de druk op. Verschillende havens werken met gedifferentieerde haventarieven. In de eerste plaats bedoeld om binnenvaartschepen, die aan bepaalde emissienormen voldoen, te belonen. Aan de andere kant worden schepen met meer vervuilende motoren beboet door hen hogere tarieven aan te rekenen.

We willen onze verantwoordelijkheid opnemen door samen met de binnenvaartsector mee te investeren”, vertelt Pieter Vandermeeren ,Technisch Manager Milieu van Port of Antwerp.“Zo speelt Port of Antwerp een belangrijke rol in het Europese project Clean Inland Shipping (CLINSH) en cofinanciert het investeringen in emissiereducerende technieken aan boord van een 15-tal binnenschepen. Ook de inzet van de vergroeningsconsulent maakt deel uit van de strategie van het Havenbedrijf om de binnenvaartsector te vergroenen.

Gratis advies en ondersteuning

Paul Lambrechts zal binnenvaartschippers sensibiliseren over de impact van strengere milieuwetgeving op hun bedrijfsvoering. Daarom organiseert hij regelmatig workshops en infosessies. Op basis van praktijkvoorbeelden laat hij binnenvaartondernemers kennismaken met verschillende opties om de uitstoot van hun vloot of schip te verminderen. Tot de mogelijkheden behoren onder andere de installatie van een elektromotor, een katalysator, een roetfilter of dual fuel schepen, die gedeeltelijk varen op duurzame brandstoffen zoals LNG.

Te dure investeringen?

“Naast advies bied ik concrete hulp bij het uitwerken van een business case en het aanvragen van subsidies of leningen. Belgische binnenvaartschippers zijn niet altijd op de hoogte van de toelages waar ze recht op hebben. Nieuwe financiële maatregelen maken het een stuk interessanter om bij een onderhoud, reparatie of de aankoop van een schip rekening te houden met de reductie van uitlaatgassen. Ik hoop zo veel mogelijk van de 800 Belgische binnenvaartondernemers te kunnen bereiken. Want het is ecologisch én economisch belangrijk dat de binnenvaart een grote rol blijft spelen in de logistieke keten.”         

www.vergroeningbinnenvaart.be