Versterkte modal shift is prioritair voor Duitsland

Dinsdag 17 10 2017

Op de havendag in Neuss verklaarden de Duitse bewindvoerders alle prioriteit te geven aan de uitbouw van meer grensoverschrijdende verbindingen richting België. “Antwerpen is een natuurlijke partner voor de havens in Nordrhein-Westfalen en van groot belang voor de industrie in deze regio”, onderstreepte Rainer Schäfer, CEO van Neuss-Düsseldorfer Häfen.

Volumegroei naar Duitsland met 40% 

Jaarlijks worden ongeveer 68 miljoen ton goederen tussen de haven van Antwerpen en Duitsland vervoerd, waaronder vooral containers met consumptiegoederen, chemische producten, rubber en staal. Bijna een vijfde van de Vlaamse export naar Duitsland is chemie. Het rubber en staal is vooral bestemd voor de Duitse auto-industrie. 

Hierdoor is de haven van Antwerpen een belangrijke import- en exporthaven voor Duitsland. Dit zal in de toekomst zelfs nog toenemen: tegen 2030 verwachten we een volumegroei van 40%. 

Versterkte modal shift vanuit Antwerpen

Om deze verkeerstoename aan te kunnen is een versterkte modal shift nodig naar het spoor en de binnenvaart. Het Havenbedrijf Antwerpen is vastbesloten om tegen 2030 het spoorvervoeraandeel op te trekken naar 20% en dat van de binnenvaart naar 40%. Dit is ook van belang voor de industrie in de deelstaat Nordrhein-Westfalen, een van de drie belangrijkste economische centra van Duitsland, waarvoor Antwerpen de meest nabijgelegen haven is. 

 

 

Havendag Neuss

Onder het motto ‘de haven van Antwerpen, mobiliteitspartner voor Nordrhein-Westfalen’ organiseerde de Antwerpse havengemeenschap vorige maand een havendag voor 200 deelnemers in Neuss. Belangrijke gesprekstopic waren de nieuwe mogelijkheden en het potentieel groeiende goederenstromen tussen Antwerpen en Nordrhein-Westfalen.

“Antwerpen is een natuurlijke partner voor de havens in Nordrhein-Westfalen en van een groot belang voor de industrie in die regio. “Daarom hebben we naar de Scheldehaven een duurzame infrastructuur nodig zonder belemmeringen”, benadrukte Rainer Schäfer, CEO van Neuss-Düsseldorfer Häfen. 

Versterkte modal shift vanuit Duitsland?

Een onderwerp dat op deze bijeenkomst veel belangstelling genoot, waren de infrastructuurplannen die de nieuwe Duitse regering en de deelstaat Nordrhein-Westfalen in petto hadden met betrekking tot de ontwikkeling van de hinterlandverbindingen naar de haven van Antwerpen. 

De recente verkiezingsuitslagen in Duitsland beloofden interessante perspectieven voor de ontwikkeling van de binnenvaarthavens en de modal shift van de weg naar het spoor. Zeer concreet is er het voornemen tot de uitbouw van een driesporenverbinding tussen Aken en Düren die zal leiden tot een betere spoorconnectie met België. 

Karin Paulsmeyer, afdelingshoofd bij het Verkeersministerie, was verheugd over de modal shift doelstellingen van onze haven. Hij beloofde zich verder in te zetten voor de uitbouw van de Duitse spoorinfrastructuur, de performantie van de bruggen voor het wegverkeer en de verbetering van de binnenvaartinfrastructuur.