Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen gaan voor Rhein-Ruhr-Rail Connection

Dinsdag 20 03 2018

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en zijn evenknie uit Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, werken aan een samenwerkingsovereenkomst rond mobiliteit en verkeersstromen tussen de Vlaamse havens en de regio Noordrijn-Westfalen. Door dit op een politiek niveau te tillen, hopen ze eindelijk werk te maken van een effectieve doorbraak voor de Rhein-Ruhr-Rail Connection.

Rhein-Ruhr-Rail Connection

De spoorontsluiting tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied (de IJzeren Rijn) kent een zeer lange geschiedenis van achtereenvolgende tracévoorstellen en vele discussies op technisch en administratief niveau. De jarenlange patstelling werd begin dit jaar doorbroken door een haalbaarheidsstudie over de Rhein-Ruhr-Rail Connection (3RX) met een meer dan positief kosten-batenresultaat. Het 3RX-tracé loopt van Antwerpen via Mol en Hamont naar Roermond en Venlo tot in Viersen (D).

 

Drielandenoverleg

Weyts en Wüst pleiten voor een drielandenoverleg waarbij de Belgische federale regering, Nederland en de Duitse Bondsregering betrokken zijn. “Op technisch niveau is er na veel studiewerk een consensusvoorstel uit de bus gekomen: het is nu tijd om dit naar het politieke niveau te tillen”, menen ze.

Als het politiek overleg wordt opgestart, kunnen er binnen afzienbare termijn knopen worden doorgehakt om dit oude dossier te concretiseren. Hiervoor willen Weyts en Wüst steun vragen aan de Europese  Commissie, gezien het Europees mobiliteitskarakter van dit project.