Primeur: internationaal maritiem charter voor duurzame havens wereldwijd

Dinsdag 20 02 2018

Op 22 maart wordt in Antwerpen het World Ports Sustainability Program (WPSP) charter ondertekend. Tijdens een tweedaagse conferentie zetten duurzame havens wereldwijd de krijtlijnen uit van hun engagement om bij te dragen aan de realisatie van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Als organisator van dit event, positioneert de haven van Antwerpen zich als voortrekker van de haven als duurzame schakel in de mondiale supply chain.

 

Primeur op wereldvlak

“Dit nieuwe maritieme SDG-charter is een primeur op wereldvlak", vertelt Eric de Deckere, manager Sustainable Transition in het Havenbedrijf en CSR (Corporate Social Responsability) Professional of the Year. "Het wil de duurzame doelstellingen van de VN implementeren via 5 thema’s die op zich verschillende actieprogramma’s kunnen omvatten. Specifiek gaat het om futureproof infrastructuur, klimaat en energie, maatschappelijke integratie, veiligheid en beveiliging en ethisch beleid." 

Eric de Deckere

 
Eric de Deckere, Sr Technisch Manager Sustainable Transition Havenbedrijf Antwerpen

 

Antwerpen, organisator van de 1ste WPSP conferentie

Het is niet toevallig dat het wereldwijde maritieme duurzaamheidscharter in Antwerpen wordt ondertekend.

Eric de Deckere: “De Antwerpse havengemeenschap heeft een voortrekkersrol inzake duurzaamheid: wij voeren een actief beleid en er zijn binnen ons platform veel inspirerende voorbeelden te vinden. Samen met alle actoren in de haven streeft het Havenbedrijf Antwerpen ernaar om duurzame toegevoegde waarde te creëren en op die manier economische, maatschappelijke en ecologische belangen te verzoenen. We ambiëren een duurzame voortrekkersrol in de Hamburg-Le Havre-range door een koppositie in te nemen op het vlak van duurzaamheid.”

Van klimaat naar duurzaamheid

Het WPSP kent zijn oorsprong in het World Ports Climate Initiative (WPCI), dat in 2008 werd gelanceerd door de International Association of Ports and Harbors (IAPH), in samenwerking met regionale havenorganisaties. Door het ondertekenen van de World Ports Climate Declaration engageerden 55 internationale wereldhavens zich om maatregelen te nemen om de klimaatverandering tegen te gaan.  

 

Patrick Verhoeven, managing director IAPH
 

Patrick Verhoeven, managing director IAPH:

“Dit resulteerde onder meer in concrete initiatieven zoals de environmental ship index, walstroom voor zeevaart, LNG als bunkerbrandstof, het opstellen van een carbon footprint voor havenactiviteiten en hybride en elektrisch havengebonden werktuigen. Tien jaar later werd de thematiek van het klimaat verbreed naar maatschappelijk verantwoord ondernemen in de ruime zin van het woord. Wereldhavens worden immers uitgedaagd om duurzame ontwikkelingen te verzoenen met de verdere industriële uitdagingen. Daarom was het noodzakelijk om het WPCI te laten uitgroeien tot het WPSP: het World Ports Sustainability Program, een programma dat een belangrijke bijdrage wil leveren aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.”

 

Bezoek de WPSP website

CSR-Professional of the Year: Eric de Deckere

 

Eric de Deckere, Sr Technisch Manager Sustainable Transition Havenbedrijf Antwerpen

Eric de Deckere is een van de stuwende krachten achter WPSP. Op 22 februari verkoos Time4Society hem als CSR Professional of the Year (CSR is de Engelse term voor MVO of maatschappelik verantwoord ondernemen). Die prijs bekroont mensen die binnen hun bedrijf een gangmaker zijn voor meer maatschappelijk ondernemen. Eric heeft ervoor gezorgd dat het Havenbedrijf Antwerpen MVO integraal heeft opgenomen in zijn ondernemingsplan. Dit betekent dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen over alle afdelingen heen meer en meer geïntegreerd wordt, gaande van duurzame mobiliteit, charter voor gezonde catering, duurzaamheidscriteria voor bestekken, ethisch beleggen …

Het Havenbedrijf speelt een faciliterende rol binnen de havengemeenschap bij de transitie naar een duurzame haven. De nieuw gevormde afdeling Sustainable Transition binnen het Havenbedrijf Antwerpen zal de implementatie van de 17 SDG’s, opgenomen in de Visie 2030 van de havengemeenschap, de komende jaren verder concretiseren en het MVO-beleid verder structureel vormgeven.

 

Ontdek de initiatieven en realisaties binnen de Antwerpse haven die kaderen binnen het behalen van de SDG's.