Vragen staat vrij

Dinsdag 15 12 2020

Heb je een vraag over toezicht en handhaving in onze haven of over scheepvaartplanning en -begeleiding? Neem dan rechtstreeks contact op met de diensten Harbour Safety & Security en Vessel Traffic bij Port of Antwerp. Zij verzekeren veilig en vlot verkeer in het havengebied.

De dienst Harbour Safety & Security (HSS) neemt allerlei maatregelen om de openbare orde en veiligheid van het havengebied te garanderen. Denk aan: de regeling van goederenbehandeling en -opslag, de toegankelijkheid van het havengebied en de vrijwaring van het milieu en de integriteit en de veiligheid van het havengebied.

 

De dienst Vessel Traffic (VT) staat in voor een veilige en efficiënte doorstroom van het scheepvaartverkeer in het havengebied: ze zorgt voor verkeersplanning, scheepvaartbegeleiding achter de sluizen en het beheer van ligplaatsen van zee- en binnenvaartschepen.

 

Veilig en vlot verkeer in de haven van Antwerpen

Via dit overzicht van de diensten en hun contactgegevens weet je waar je met welke vraag terecht kan. Port of Antwerp blijft haar diensten uitbouwen en verbeteren met één doel voor ogen: veilig en vlot verkeer in de haven van Antwerpen.