Nieuwe sluiscapaciteit

Het belang van een 2de sluis op de Linkerscheldeoever 

De bouw van de Kieldrechtsluis was noodzakelijk om de toegang tot de Linkerscheldeoever te optimaliseren en de bedrijven in dit deel van de haven meer bedrijfszekerheid te bieden. Deze investering vertaalt zich in een grotere maritieme, industriële en logistieke bedrijvigheid in de haven van Antwerpen.

Belang voor Vlaanderen en betekenis voor Europa

De Kieldrechtsluis is één van de sleutelprojecten van de Vlaamse regering in het kader van  het Pact 2020, dat stelt dat de Vlaamse havens bereikbaar moeten zijn.

Daarnaast is het de Europese ambitie om tegen 2030 een transnationaal en multimodaal vervoersnetwerk te ontwikkelen. De haven van Antwerpen is een belangrijk knooppunt in het nieuwe EU kernnetwerk voor transport. Verdere ontwikkeling is bovendien essentieel om de almaar toenemende goederenvolumes te verwerken zowel via de internationale scheepvaart als via de kustvaart. 

De nieuwe sluis levert heel wat voordelen op:

  • minder wachttijden voor de schepen
  • meer scheepvaarttrafieken, dus ook meer toegevoegde waarde
  • betere aansluiting met het achterlandvervoer.