Strategische prioriteiten 2021

Dit zijn de 3 strategische prioriteiten die de haven van Antwerpen verankeren als schakel in de wereldeconomie.

 

Samen pionier: 3 strategische prioriteiten

 

De missie van Port of Antwerp is helder: Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst. Met deze missie zetten we de krijtlijnen uit voor de toekomst van de haven van Antwerpen.

 

Port of Antwerp is meer dan een haven, meer dan transport, tonnen en TEU’s. Het is een unieke synergie tussen maritieme overslag en transport, logistiek en industrie. Met die verschillende activiteiten zijn we als haven een cruciale schakel in de wereldeconomie. Daarom doen we het ook goed in deze tijd van razendsnelle veranderingen. En we willen het goed blijven doen: flexibel inspelen op de snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven van Antwerpen die toonaangevende rol als internationale wereldhaven blijft spelen, nu en in de toekomst.

 

Maar een gezonde economie draait niet enkel om jobs en geld. We hebben als één van de grootste havens in Europa ook een maatschappelijke rol. We zijn een haven van mensen, voor mensen. We willen de eerste wereldhaven zijn die economie, mens en klimaat verzoent.

 

Port of Antwerp is klaar om een verschil te maken, één met de wereld. Samen zijn we pionier.

 

Hier maakt Port of Antwerp werk van in 2021!

 

Duurzame groei:

Duurzame groei van het havenplatform realiseren we door de bestaande ruimte optimaal te gebruiken en door onze activiteiten en inkomsten uit te breiden. Tegelijk gaan we voor een veilige en goed beveiligde haven, voor de havengebruikers en de omgeving.

 

Doelgerichte transitie:

We willen niet enkel meer of beter, we willen de dingen ook anders doen. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten we nu alvast stappen zetten om ons doel te bereiken. We bouwen een digitaal netwerk van geïntegreerde havensystemen en zetten verder in op de verbetering van de bereikbaarheid van de haven.

 

Veerkrachtige haven:

Een economische crisis, cyberaanvallen, een pandemie… In deze onzekere tijden, hebben we nood aan een veerkrachtige haven. Dat bereiken we door onszelf continu te verbeteren, de krachten te bundelen met de brede havengemeenschap. Maar we kijken ook over de grenzen heen, naar onze internationale partners en netwerken. Zo ondersteunen we het economisch herstel. Met een sterke, efficiënte en wendbare organisatie zijn we de motor voor de wereld van morgen.