Ondersteunend beleid

Als proactieve en klantgerichte supply chain partner, wil het Havenbedrijf de rol van de binnenvaart vergroten. Daarvoor neemt het tal van initiatieven. Samen met alle betrokken partijen werkte het Havenbedrijf een overkoepelend Masterplan voor de binnenvaart uit. Dit ambitieuze plan moet het Havenbedrijf ook toelaten proactief op te treden.

Nauwe samenspraak met marktspelers

Het Havenbedrijf pleegt regelmatig overleg met de binnenvaartsector. Een zeer belangrijke troef bij de realisaties van de binnenvaartprojecten is de uitzonderlijk goede samenwerking tussen alle betrokken ketenpartijen. Door de krachten te bundelen, kan de haven de processen en structuren rond de binnenvaart stroomlijnen en een positieve dynamiek bij de diverse stakeholders creëren. Die aanpak resulteert in meer samenwerking, kennisdeling en expertise en een klantgerichte ‘getting things done’- mentaliteit.

 
 

"De samenwerking met het Havenbedrijf is uniek. Dankzij een open dialoog tussen de binnenvaartsector en het Havenbedrijf en de pragmatische aanpak worden er snel resultaten geboekt voor een goede afhandeling van de binnenvaart in de haven van Antwerpen. Everything is possible at the Port of Antwerp.”

Philippe Govers
Chief Operations Officer, BCTN BeNeLux, Director ICBO

Naar het overzicht

Innovatieve projecten om modal shift te realiseren

Het Havenbedrijf ambieert een modal shift van transportstromen in, naar en van de haven ten voordele van binnenvaart.


Het Havenbedrijf ondersteunt deze modal shift via inspanningen om het aantal verbindingen en de efficiëntie van de binnenvaart te verhogen. Daarnaast levert het inspanningen om de infrastructuur af te stemmen op de hedendaagse noden van een vlot binnenvaartvervoer. Het Intermodal Solutions servicedesk van het Havenbedrijf faciliteert het opzetten van en de frequentieverhoging van bestaande intermodale verbindingen. Verschillende vernieuwende initiatieven verhogen de efficiëntie van de binnenvaart in de haven en tussen de haven en het Europese achterland.

Ontdek deze vernieuwende initiatieven hier.

Naar het overzicht

Optimaliseren van de infrastructuur voor binnenvaart

Het Havenbedrijf wil een goede dienstverlening aan de binnenvaart garanderen door o.m. drinkwaterbevoorrading, LNG bunkering, walstroom en afvalontvangst te voorzien. Daarnaast tracht het Havenbedrijf in overleg met de binnenvaartsector de binnenvaartinfastructuur in de haven te optimaliseren. Zo is het ligplaatsenbeleid een belangrijk aandachtspunt. Concrete projecten, al dan niet in samenwerking met de Vlaamse overheid, moeten zorgen voor een verbeterde infrastructuur.

Projecten in samenwerking met de Vlaamse overheid

  • Renovatie Van Cauwelaertsluis.
  • Constructie van ligplaatsen op de Schelde (Ketelplaat).
  • Verbeteren van het Albertkanaal: verbreden van het kanaal en verhogen van de bruggen over het kanaal (9,10m) ten voordele van containerbinnenvaartschepen met 4 lagen.
  • Deurganckdoksluis, de grootste sluis ter wereld: via deze sluis hebben binnenvaart- en zeeschepen makkelijke toegang hebben tot de andere dokken op Linkeroever. De sluis is 500 meter lang, 68 meter breed en heeft een diepte van 17,8 meter onder TAW (waterhoogte). 

Projecten van het Havenbedrijf

Naar het overzicht

Nauwe samenwerking met waterwegbeheerders

Voor beleidsontwikkelingen op Europees, federaal, Vlaams en lokaal niveau werkt het Havenbedrijf nauw samen met o.m. NV De Scheepvaart en met 'Waterwegen en Zeekanaal NV'. Deze waterwegbeheerders beogen via diverse lopende initiatieven de vaarweginfrastructuur te optimaliseren en het gebruik van de vaarwegen te bevorderen.

Contact

Pascale Pasmans

Function: 
Hoofd Intermodaliteit & achterland
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

Dominique Vercauteren

Function: 
Consulent Intermodaliteit & achterland
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

Marjan Beelen

Function: 
Consulent Intermodaliteit & achterland
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen