Ondersteunend beleid

Antwerpen is een van de grootste spoorhavens in Europa met jaarlijks meer dan 18 miljoen ton cargotransport via het spoor. Mede daardoor willen we in de haven sterk inzetten op het spoor als duurzame transportmodus. Met het Masterplan Spoor stippelt het Havenbedrijf een ambitieus beleid uit voor de verdere ontwikkeling van het spoorvervoer.

Uitbouw spoorinfrastructuur

Om de groei van het spoortransport te ondersteunen, breidt de spoorinfrastructuur in en om het Antwerpse havengebied verder uit.

Liefkenshoekspoortunnel

De Liefkenshoekspoorverbinding is een 16,2 km lange verbinding tussen linker- en rechteroever van de Schelde. Deze spoorverbinding is in gebruik sinds december 2014 en heeft een capaciteit van 109 vrachttreinen per dag in elke richting. Dat zorgt voor meer dan een half uur tijdswinst. Tegelijkertijd is er dankzij de tunnel een grotere bedrijfszekerheid en een verbeterde spoortoegang tussen haven en achterland.

Capaciteitsuitbreiding spoortoegang

De spoortoegang tot de haven op de rechteroever zal de komende jaren verbeteren met onder andere de bouw van een fly-over. Dat moet de capaciteit van het belangrijkste toegangsspoor met ongeveer 30% doen toenemen om de groei van het spoorvervoer voor lange tijd te waarborgen.
Op langere termijn is het de bedoeling een verdere capaciteitsgroei te realiseren door de bouw van een geheel nieuwe, tweede spoorontsluiting. Het definitieve ontwerp wordt de komende jaren vastgelegd.

Naar het overzicht.

IJzeren Rijn

Ook een hernieuwde, kwaliteitsvolle spooraansluiting van Antwerpen met de Duitse regio Nordrhein-Westfalen via het tracé van de Ijzeren Rijn staat op de agenda. Deze spoorlijn geeft de Antwerpse haven een directe, kostenefficiënte verbinding met de belangrijkste Duitse en Centraal-Europese spoornetwerken en regio’s. De heringebruikname van de Ijzeren Rijn zou zo een perfecte aanvulling vormen op de Montzenroute die Antwerpen en Aken verbindt.

 Naar het overzicht.

Optimalisatie spoortransport in en naar de haven

Om een ruim aanbod aan kwalitatieve spoorverbindingen mogelijk te maken, omkadert het Havenbedrijf de spoormarkt met de juiste randvoorwaarden:

  • Liberalisering van de last mile-activiteiten, zoals gespecialiseerde rangeerdiensten, een open systeem voor het transport binnen de haven, de homologatie van rangeerlocomotieven en het neutraal gebruik en bediening van de rangeerbundels.
  • Voorzien van openbare tankplaatsen voor diesellocomotieven op beide oevers in samenwerking met Infrabel. Maatschappij Linkerscheldeoever onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een permanente tankplaats te installeren op de oostkant van spoorbundel Zuid op Linkeroever. Op rechteroever zijn stappen gezet om een aanvullende tankplaats te voorzien vlakbij het rangeerstation Antwerpen-Noord.
  • Bouwen van ‘open’ installaties voor het onderhoud van wagens en locomotieven.
  • Ontwikkelen van een transportbuffer voor spoorvervoer van gevaarlijke goederen (RID) op de linker Scheldeoever. Een tweede transportbuffer is voorzien op de rechter Scheldeoever.
  • Operationele verbeteringen voor eenvoudige spoortoegang naar de Deurganckdokterminals op Linkeroever.

 Naar het overzicht.

Faciliteren van nieuwe verbindingen

Om het spooraanbod uit te breiden via nieuwe verbindingen, richtte het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerp Intermodal Solutions op. Deze neutrale servicebalie werkt nauw samen met terminals, intermodal operatoren en cargoverladers om nieuwe intermodale diensten te faciliteren of de frequentie van bestaande diensten te verhogen naar Europese groeiregio's die momenteel weinig of geen verbindingen met Antwerpen hebben.

Doelstellingen van deze nieuwe cel zijn de ontsluiting van nieuwe doelregio’s met nieuwe intermodale oplossingen, alsook een gunstige beïnvloeding van de modal split.

 

Contact

Koen Cuypers

Function: 
Senior Adviseur Spoor
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen