Dienstverleners voor het ontgassen van schepen

 

tankvaart

Ontgassingsinfrastructuur in de haven van Antwerpen

In de Antwerpse haven geldt een totaal ontgassingsverbod op stoffen die hinder veroorzaken. Bij het vrij ontgassen komen immers vluchtige organische stoffen (VOS) vrij die niet alleen geurhinder kunnen veroorzaken, maar ook schadelijk kunnen zijn voor werknemers in de haven en omwonenden. Ontgassen is enkel toegestaan in daarvoor speciaal voorziene installaties. Verschillende bedrijven in de Antwerpse haven bieden ontgassingsdiensten aan om restdampen van tankschepen en tanklichters te verwerken. Op die manier kunnen schepen tussen verschillende ladingen de scheepstanken veilig en milieuvriendelijk gasvrij maken.

 

 

Internationale regelgeving

Volgens de Havenpolitieverordening is het verboden om in de Antwerpse haven gassen en/of dampen te laten ontsnappen waarbij gevaar of hinder kan ontstaan voor mens en milieu.

Overal in Europa is het ventileren van benzine verboden (EU richtlijn 94/63/ EG).

In het CDNI (verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart) wordt het vrij ontgassen van tanklichters ingeperkt om zo tot een gebiedsdekkend ontgassingsverbod in de Rijncorridor te komen. 

 

Overzicht van de actieve aanbieders

Beschikbaar in het Antwerpse havengebied en binnen de 10 uur operationeel:

Naam Aanbod technologie Stoffen Beschikbaarheid Contactgegevens
ITC Rubis Vaste thermische oxidatie
Purgeren met warme of koude stikstof
 • Vloeistoffen
 • Gassen (C3 en zwaarder)
 • Ontvlambare stoffen
24h/24h –7d/7d operations
Administratie: tijdens de kantooruren.
De compatibiliteits-check gebeurt vooraf
T +32 (0)3 210 09 50
E dispatch@itcrubis.com
E ellen.wouters@itcrubis.com www.itcrubis.com

Location
ITC RUBIS
Doeldok
Blikken
Haven 1662
9130 Beveren

AQ nv i.s.m. MAC² Combinatie van verschillende Mobiele cryogene units voor een verhoogd debiet*
 • Vloeistoffen
 • Gassen (C3 en zwaarder)
 • Ontvlambare stoffen
24h/24h –7d/7d AQ nv
T +32 (0)3 685 41 76
(24h/24h service nummer)
E ops@aqnv.com www.aqnv.com

MAC²
T +32 (0)3 543 59 11

Locatie
MAC²
4e Havendok
Blauwe weg 7
Haven 261
2030 Antwerpen
Op locatie
(op aanvraag van de klant)

Mobiele gaswasser
 • Ammoniak
 • Phenol
 • Acrylaten
 • Amines
 • H2S
 • Andere
Ambiant of stoomverdamper
 • Inertiseren/purgen van landtanks of cargotanks met stikstof aan hoge debieten
 • Verlagen van dauwpunt
 • Inkoelen LNG tanks
 • Opgassen tanks
Mobiele gesloten fakkel
 • Stoffen op aanvraag
Mobiele actieve-koolinstallatie
 • Stoffen op aanvraag
MTD Maritime Services & Port Reception Facility i.s.m. Burando Mobiele installatie, combinatie van actieve kool en cryogene unit*
 • Stoffen op aanvraag
24h/24h –7d/7d E info@mtd.be
T +32 (0)3 544 80 67
www.mtd.be

Locatie
MTD
Industriedok
Scheldelaan
Haven 375
2030 Antwerpen

Mobiele gaswasser (Ecoscrub)
 • Zwavelhoudende dampen, fenol, ammoniak, acrylaten,...

*Het Havenbedrijf selecteerde via een projectoproep drie ondernemingen en stelt voor hen een financieel steunprogramma ter beschikking om het bestaande ontgassingsaanbod uit te breiden.