Onthaalpunten

In het havengebied kan je in verschillende onthaalpunten meer info over recreatie in de haven bekomen of over bepaalde thema’s zoals economische activiteiten, havenontwikkeling, erfgoed of natuurontwikkeling.

  • MAS Havenpaviljoen
  • Nieuw Havenhuis
  • Havencentrum Lillo
  • Infopunt Hedwige Prosperpolder
  • De gebouwen van de Kallosluis en Kieldrechtsluis (deze zijn enkel op aanvraag toegankelijk voor groepen)