Organogram

Het organogram geeft weer hoe de verschillende diensten en afdelingen binnen het leadershipteam en extended leadershipteam in het Havenbedrijf Antwerpen zijn gestructureerd. Klik op de download voor een uitgebreide weergave van het organogram.

Collega’s van het leadership team en extended leadership team

De Antwerpse haven kent veel dimensies. Om alle aspecten optimaal te ondersteunen staan er bij Port of Antwerp verschillende diensten en afdelingen gereed. Wat doen zij allemaal?

Internationale Netwerken

 

Van Brazilië tot China, dit team onderhoudt contacten over heel de wereld en zet globale samenwerkingsverbanden op. De werknemers van Internationale Netwerken vertegenwoordigen het Havenbedrijf in alle belangrijke regio’s en verzekeren de commerciële uitstraling van onze tophaven. Deze dienst werkt ook nauw samen twee gelieerde bedrijven: PAI (Port of Antwerp International) en APEC (Antwerp/Flanders Port Education Center). PAI houdt zich bezig met diensten als consultancy, management en participatie in overzeese havenprojecten. APEC verzorgt dan weer wereldwijd opleidingen voor havenspecialisten. Samen zorgen ze ervoor dat de haven van Antwerpen ‘top-of-mind’ is en blijft bij verladers, forwarders en rederijen, en garanderen ze een duurzame groei.

 

Klantenrelaties

 

De nieuwe en bestaande lokale klanten van het Havenbedrijf  komen dagelijks in contact met de dienst Klantenrelaties. Deze dienst ontwikkelt producten voor een optimale samenwerking met al deze mensen, in samenspraak met de dienst Internationale Netwerken. 

 

Operaties

 

Bij deze dienst staat een veilig, vlot, klantvriendelijk en kostenefficiënt verloop van de nautische activiteiten en verkeersstromen centraal. De dienst Operaties bestaat uit drie subdivisies: Nautical (Nautische Operaties), Assets (Asset Management) en Port Projects. 

-Nautical (Nautische Operaties) stuurt de vloot, Scheepvaartmanagement en Havenkapiteinsdienst (met uitzondering van de politionele bevoegdheden) aan. (Fleet Operations – Vessel Traffic – Harbour Safety & Security) 

-Assets (Asset management) staat in voor het ontwikkelen en beheren van de vloot en droge en maritieme infrastructuur. De medewerkers op deze dienst houden zich dus bezig met de optimalisatie van bruggen, sluizen en kaaimuren, en dat allemaal op een zo duurzaam mogelijke manier. (Onshore Infrastructure - Maritime Infrastructure - Technical fleet - Technical Innovation)

-Port Projects centraliseert tot slot alle technische projecten die een grote of kleine impact hebben op de haveninfrastructuur, denk aan grote renovatie- of nieuwbouwprojecten.

 

Financiën

 

Deze schatkistbewaarders zien toe op een centraal en transversaal financieel beleid. Ze coördineren alle financieel-administratieve processen, innen de bedrijfsopbrengsten en coördineren het centrale aankoopbeheer van het Havenbedrijf Antwerpen.

 

Marketing & Communication Office

 

Een tof tekstje op Facebook, allerhande foto’s en filmpjes, en ook het organiseren van (inter)nationale events; al deze klussen worden geklaard door de medewerkers van Marketing & Communication. Zij  staan in voor alle soorten interne en externe communicatie, en geven zo het merk en imago van Port of Antwerp mee vorm.

 

Corporate Affairs

 

Het team Corporate Affairs kan als geen ander de strategische belangen van het Havenbedrijf behartigen bij nationaal en internationaal overleg. Deze medewerkers zijn echte ambassadeurs op strategisch vlak en zetten de sterktes van de haven maximaal in de verf. Via projecten werken ze continu aan een draagvlak voor de haven van Antwerpen bij verschillende stakeholders.

 

Human Resources

 

Zo veel jobs, zo veel vacatures! De afdeling Human Resources werkt een wendbaar personeelsbeleid uit dat aansluit op de visie, strategie en cultuur van de organisatie. Dit team coördineert de aanwerving van nieuw personeel, maar tekent ook het individueel loopbaanbeleid voor huidige werknemers uit. De medewerkers van HR fungeren als een sparringpartner ten aanzien van het hoger management en als vaste gesprekspartner voor vakorganisaties en externe stakeholders.

 

Digital Information & Innovation Office

 

Deze afdeling werkt hard aan het ontwikkelen en implementeren van een innovatief, digitaal IT- en telecommunicatiebeleid. Dit om tegemoet te komen aan alle huidige en toekomstige digitale uitdagingen van Port of Antwerp.