Organogram

Het organogram geeft weer hoe de verschillende diensten en afdelingen binnen het leadershipteam en extended leadershipteam in het Havenbedrijf Antwerpen zijn gestructureerd. Klik op de download voor een uitgebreide weergave van het organogram.

Collega’s van het leadership team en extended leadership team

Een woordje uitleg per dienst of office:

Dienst Internationale Netwerken

Dit team staat in voor het uitbouwen en onderhouden van contacten met internationale hoofdkantoren van bestaande en potentiële klanten en het opzetten van globale samenwerkingsverbanden. De commerciële en promotionele uitstraling van onze tophaven is verzekerd dankzij de ondersteuning van een wereldwijd netwerk van vertegenwoordigers in de voor Antwerpen strategisch belangrijke regio’s. Internationale Relaties en Netwerken werkt bovendien nauw samen met aan het Havenbedrijf gelieerde bedrijven PAI (Port of Antwerp International) en APEC (Antwerp/Flanders Port Education Center). PAI levert diensten zoals consultancy, management en participaties in overzeese havenprojecten. APEC is gespecialiseerd in opleidingen voor havenspecialisten wereldwijd. Samen zorgen we er voor dat de haven van Antwerpen ‘top-of-mind’ is en blijft bij verladers, forwarders en rederijen. Samen garanderen we ook een duurzame groei voor de volgende generaties.

Dienst Klantenrelaties

De nieuwe en bestaande lokale klanten van het Havenbedrijf komen dagelijks in contact met de dienst Klantenrelaties. Zij ontwikkelen producten die voor een optimale samenwerking met de bestaande en toekomstige klanten van het Havenbedrijf Antwerpen zorgen binnen de strategische kaders en in samenspraak met de directeur internationale netwerken.

Dienst Operaties

Dienst Operaties/Operations bestaat uit drie subdivisies, Nautical (Nautische Operaties), Assets (Asset management) en Port projects. Elke afdeling heeft eigen verantwoordelijkheden waarin een veilig, vlot, klantvriendelijk en kostenefficiënt verloop van de nautische activiteiten en verkeersstromen in de haven centraal staan.

  • De dienst Nautical (Nautische Operaties) stuurt de vloot, Scheepvaartmanagement en Havenkapiteinsdienst (met uitzondering van de politionele bevoegdheden) aan. (Fleet Operations – Vessel Traffic – Harbour Safety & Security)
  • Assets (Asset management) staat in voor het ontwikkelen en beheren van de vloot, droge en maritieme infrastructuur zoals bruggen, sluizen, kaaimuren, ... Dit gebeurt volledig in lijn met de beleidsvisie voor een duurzame en innovatieve ontwikkeling van het havengebied (Onshore Infrastructure - Maritime Infrastructure - Technical fleet - Technical innovation).
  • En de collega's van Port Projects centraliseren alle technische projecten die een grote of kleine impact hebben op de haveninfrastructuur (grote renovatie- of nieuwbouwprojecten)

Dienst Financiën

Het team Financiën implementeert een centraal, transversaal financieel beleid voor het Havenbedrijf Antwerpen. Ze coördineren alle financieel administratieve processen, innen de bedrijfsopbrengsten en coördineren het centrale aankoopbeheer van het Havenbedrijf Antwerpen.

Marketing & Communication Office

Het team Communication & Marketing neemt alle vormen van communicatie en marketing van het Havenbedrijf voor haar rekening. Zowel de organisatie van (inter)nationale events als de online aanwezigheid of het verzorgen van de interne communicatie naar meer dan 1500 werknemers van het Havenbedrijf valt hieronder. Zij ondersteunen en verstevigen alle acties en geven het merk en imago van het Havenbedrijf mee vorm.

Corporate Affairs Office

Het team Corporate Affairs weet als geen ander hoe de strategische belangen van het Havenbedrijf te behartigen bij nationaal en internationaal overleg. Ze treden naar buiten als echte ambassadeurs op strategische vlak voor het Havenbedrijf door maximaal de sterktes van onze organisatie in de verf te zetten. Via projecten werken ze continue aan een draagvlak voor de haven van Antwerpen bij verschillende stakeholders.

Human Resources Office

Het team Human Resources werkt een wendbaar transversaal personeelsbeleid uit dat aansluit op de visie, strategie en cultuur van de organisatie. Dit team coördineert de HR processen en tekent het individueel loopbaanbeleid voor werknemers van het Havenbedrijf uit. Ze fungeren als een sparringpartner ten aanzien van het hoger management en als vaste gesprekspartner voor vakorganisaties en externe stakeholders.

Digital Information & Innovation Office

Het Digital Information & Innovation Office neemt de lead in het ontwikkelen en implementeren van een innovatief, digitaal IT en telecommunicatiebeleid. Dit team wil proactief inzetten op de huidige en toekomstige digitale uitdagingen van het Havenbedrijf Antwerpen en haar dochters.