Organogram

Het organogram geeft weer hoe de verschillende diensten en afdelingen binnen het leadershipteam en extended leadershipteam in het Havenbedrijf Antwerpen zijn gestructureerd. Klik op de download voor een uitgebreide weergave van het organogram.

Collega’s van het leadership team en extended leadership team

Een woordje uitleg per dienst of office:

 • Dienst Internationale Netwerken
  Dit team staat in voor het uitbouwen en onderhouden van contacten met internationale hoofdkantoren van bestaande en potentiële klanten en het opzetten van globale samenwerkingsverbanden. De commerciële en promotionele uitstraling van onze tophaven is verzekerd dankzij de ondersteuning van een wereldwijd netwerk van vertegenwoordigers in de voor Antwerpen strategisch belangrijke regio’s. Internationale Relaties en Netwerken werkt bovendien nauw samen met aan het Havenbedrijf gelieerde bedrijven PAI (Port of Antwerp International) en APEC (Antwerp/Flanders Port Education Center). PAI levert diensten zoals consultancy, management en participaties in overzeese havenprojecten. APEC is gespecialiseerd in opleidingen voor havenspecialisten wereldwijd. Samen zorgen we er voor dat de haven van Antwerpen ‘top-of-mind’ is en blijft bij verladers, forwarders en rederijen. Samen garanderen we ook een duurzame groei voor de volgende generaties.
 • Dienst Infrastructuur
  De dienst Infrastructuur staat in voor het uittekenen, ontwikkelen en beheren van de droge en maritieme infrastructuur in lijn met de beleidsvisie voor een duurzame ontwikkeling van het havengebied.
 • Dienst Klantenrelaties
  De nieuwe en bestaande lokale klanten van het Havenbedrijf komen dagelijks in contact met de dienst Klantenrelaties. Zij ontwikkelen producten die voor een optimale samenwerking met de bestaande en toekomstige klanten van het Havenbedrijf Antwerpen zorgen binnen de strategische kaders en in samenspraak met de directeur internationale netwerken.
 • Dienst Nautische Operaties
  De dienst Nautische Operaties staat, binnen de strategische beleidskaders, in voor een veilig, vlot, klantvriendelijk en kostenefficiënt verloop van de nautische activiteiten en nautische verkeersstromen in de haven van Antwerpen. Daarnaast stuurt de dienst Nautische Operaties de Vloot, werkhuizen, Scheepvaartmanagement en Havenkapitein dienst (met uitzondering van de politionele bevoegdheden) aan.  
 • Dienst Financiën
  Het team Financiën implementeert een centraal, transversaal financieel beleid voor het Havenbedrijf Antwerpen. Ze coördineren alle financieel administratieve processen, innen de bedrijfsopbrengsten en coördineren het centrale aankoopbeheer van het Havenbedrijf Antwerpen.
 • Marketing & Communication Office
  Het team Communication & Marketing neemt alle vormen van communicatie en marketing van het Havenbedrijf voor haar rekening. Zowel de organisatie van (inter)nationale events als de online aanwezigheid of het verzorgen van de interne communicatie naar meer dan 1500 werknemers van het Havenbedrijf valt hieronder. Zij ondersteunen en verstevigen alle acties en geven het merk en imago van het Havenbedrijf mee vorm. 
 • Corporate Affairs Office
  Het team Corporate Affairs weet als geen ander hoe de strategische belangen van het Havenbedrijf te behartigen bij nationaal en internationaal overleg. Ze treden naar buiten als echte ambassadeurs op strategische vlak voor het Havenbedrijf door maximaal de sterktes van onze organisatie in de verf te zetten. Via projecten werken ze continue aan een draagvlak voor de haven van Antwerpen bij verschillende stakeholders.
 • Human Resources Office
  Het team Human Resources werkt een wendbaar transversaal personeelsbeleid uit dat aansluit op de visie, strategie en cultuur van de organisatie. Dit team coördineert de HR processen en tekent het individueel loopbaanbeleid voor werknemers van het Havenbedrijf uit. Ze fungeren als een sparringpartner ten aanzien van het hoger management en als vaste gesprekspartner voor vakorganisaties en externe stakeholders.  
 • Digital Information & Innovation Office
  Het Digital Information & Innovation Office neemt de lead in het ontwikkelen en implementeren van een innovatief, digitaal IT en telecommunicatiebeleid. Dit team wil proactief inzetten op de huidige en toekomstige digitale uitdagingen van het Havenbedrijf Antwerpen en haar dochters.