People

In de haven zelf werken dagelijks 60.000 mensen, indirect komt dat aantal zelfs op 143.000. Al deze mensen maken samen de haven tot wat ze vandaag is en morgen zal zijn. Ze hebben bovendien naam en faam gemaakt. Zo worden Antwerpse havenarbeiders al decennia lang geroemd om hun hoge productiviteit en zijn de medewerkers in de petrochemie en industrie gekend om hun uitstekende vakkennis. De Antwerpse havengemeenschap is zich er van bewust dat al deze mensen een onmisbare schakel vormen.

Het allerbelangrijkste aspect is het welzijn van de mensen tijdens hun arbeid zelf. Daartoe dient alleen met veilig en degelijk materieel te worden gewerkt, krijgen werknemers op voorhand de nodige veiligheidscursussen en opleidingen en moet iedereen tijdens de werkzaamheden de noodzakelijke beschermende kleding dragen. Werkgevers stellen tegenover het geleverde werk minimaal een marktconform salaris en doorgaans een extra aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

De havengemeenschap beseft ook het belang van de mensen in haar omgeving en hun draagvlak. Ze neemt niet alleen een groot aantal maatregelen om het milieu en de leefomgeving waar mogelijk te verbeteren, maar ondersteunt ook een groot aantal activiteiten en maatschappelijke doelen. Enkele voorbeelden zijn de sponsoring van sportclubs en –evenementen in de regio en de financiële steun aan maatschappelijke organisaties.