Pijpleidingen

De Haven van Antwerpen is het belangrijkste knooppunt van de West-Europese pijpleidingen. Pijpleidingen bieden chemische bedrijven een veilig, betrouwbaar en vooral milieuvriendelijk transportmiddel voor de aanvoer en distributie van hun producten in België en de omringende landen.

Intraport netwerk van pijpleidingen

Binnen de Antwerpse (petro)chemische cluster alleen al zijn de industriële en onafhankelijke tankopslagbedrijven met elkaar verbonden via 57 verschillende productpijpleidingen of 1.000 km pijpleidingen die instaan voor bijna 90% van alle transport van vloeibare goederen binnen de haven.

Ook voor de aanvoer en distributie van chemische producten in België en omringende landen bieden pijpleidingen veilige en betrouwbare mogelijkheden.

Aangesloten op het ARG-net (Aethylen-Rohrleitungs-Geselschafft)

Het ARG pijpleidingennet voor ethyleen verbindt de Belgische, Duitse en Nederlandse chemische industrie met elkaar. Vanuit Antwerpen, Europa’s grootste producent van ethyleen, vertrekken talrijke pijpleidingen richting Terneuzen, Rotterdam, Feluy en het Rijn-Ruhrgebied. Die leidingen zorgen voor een sterke integratie met de industrie aldaar.


Nieuwe verbindingen met Ruhr-gebied

Het versterken van de pijpleidingenas die Antwerpen, Limburg en het Ruhrgebied in Duitsland verbindt, is van groot economisch belang voor de Antwerpse haven. Het engagement van Vlaams minister Philippe Muyters op dit vlak was dan ook goed nieuws. Hij verklaarde recent dat hij, samen met het Havenbedrijf en de koepelfederaties Essencsia en Fetrapi, een terreinonderzoek wil opstarten met het oog op de nodige en toekomstige terreinreservering voor nieuwe leidingen in het Ruhr-gebied. 

 
 

“Het bereikbaar zijn met verschillende transportmodi via een uitstekende infrastructuur is onmiskenbaar een belangrijk strategisch voordeel. We denken dan altijd spontaan aan de binnen- en zeevaart, het spoor- en wegennet. Voor de chemie is een goed uitgebouwd pijpleidingennetwerk evenzeer belangrijk.”

Wouter De Geest

Gedelegeerd bestuurder, BASF Antwerpen NV

Voorzitter, Essenscia

Enkele cijfers


Contact

Xavier Vanrolleghem

Function: 
Commercial Manager Investeringen in de Antwerpse chemische cluster
T.: 
00 32 3 205 23 00
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

Rose-Marie Pype

Function: 
Key Account Manager Shippers & Forwarders
T.: 
00 32 3 205 24 05
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen