Pijpleidingen

De Haven van Antwerpen is het belangrijkste knooppunt van de West-Europese pijpleidingen. Pijpleidingen bieden chemische bedrijven een veilig, betrouwbaar en vooral milieuvriendelijk transportmiddel voor de aanvoer en distributie van hun producten in België en de omringende landen.

Intraport netwerk van pijpleidingen

Binnen de Antwerpse (petro)chemische cluster alleen al zijn de industriële en onafhankelijke tankopslagbedrijven met elkaar verbonden via 57 verschillende productpijpleidingen of 1.000 km pijpleidingen die instaan voor bijna 90% van alle transport van vloeibare goederen binnen de haven.

Het Havenbedrijf Antwerpen nam eind 2017 het beheer van dit pijpleidingennetwerk over van de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en wil het netwerk nog verder uitbreiden. 

Ook voor de aanvoer en distributie van chemische producten in België en omringende landen bieden pijpleidingen veilige en betrouwbare mogelijkheden.

Het is de meest milieuvriendelijke, energie-efficiënte en veilige transportmodus. Pijpleidingen realiseren groeimogelijkheden in het kader van de energietransitie waarin we een sleutelrol opnemen”
Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen.
 

 

Aangesloten op het ARG-net (Aethylen-Rohrleitungs-Geselschafft)

Het ARG pijpleidingennet voor ethyleen verbindt de Belgische, Duitse en Nederlandse chemische industrie met elkaar. Vanuit Antwerpen, Europa’s grootste producent van ethyleen, vertrekken talrijke pijpleidingen richting Terneuzen, Rotterdam, Feluy en het Rijn-Ruhrgebied. Die leidingen zorgen voor een sterke integratie met de industrie aldaar.


Nieuwe verbindingen met Ruhr-gebied

Het versterken van de pijpleidingenas die Antwerpen, Limburg en het Ruhrgebied in Duitsland verbindt, is van groot economisch belang voor de Antwerpse haven. Het engagement van Vlaams minister Philippe Muyters op dit vlak was dan ook goed nieuws. Hij verklaarde recent dat hij, samen met het Havenbedrijf en de koepelfederaties Essencsia en Fetrapi, een terreinonderzoek wil opstarten met het oog op de nodige en toekomstige terreinreservering voor nieuwe leidingen in het Ruhr-gebied. 

 

Cruciale rol in het realiseren van energietransitie

Pijpleidingen zijn uitermate geschikt voor het transporteren van bijvoorbeeld waterstof, CO2 en ook essentieel voor het aanleggen van warmtenetten. Denk maar aan het stoomnetwerk ECLUSE, dat via de warmte van zes verbrandingsinstallaties energie zal leveren aan omliggende havenbedrijven.

 

 

 
Voor de chemische cluster is een goed uitgebouwd pijpleidingennetwerk essentieel. Het is een volwaardig alternatief voor binnen- en zeevaart, spoor- en wegtransport."
Wouter De Geest, Gedelegeerd Bestuurder BASF Antwerpen nv, Voorzitter Essenscia. 

 

Enkele cijfers


Contact

Gregory Claes

Function: 
Business Development Advisor Pipelines
T.: 
+32 3 229 75 44