Planet

Het onderdeel ‘Planet’ speelt een nadrukkelijke rol in het beleid van de Antwerpse privébedrijven en het Havenbedrijf. De havengemeenschap toont al jaren aan dat economische én ecologische belangen uitstekend kunnen samengaan en wil op dit gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen een wereldwijde voortrekkersrol blijven vervullen. Het Havenbedrijf werkt in samenspraak met stakeholders een milieuactieplan uit voor de periode 2014-2018. Dit is samen met de visie die aan de basis daarvan ligt terug te vinden in de milieubeleidsvisie van het Havenbedrijf.

Milieudienstverlening scheepvaart
 
Stijgende energieprijzen en strenger wordende internationale milieureglementering zorgen ervoor dat er heel wat aan het veranderen is in de scheepvaart. Schepen zullen er in de toekomst niet alleen anders uitzien dan vandaag, maar zullen ook behoefte hebben aan nieuwe vormen van dienstverlening in havens. Door deze vormen van dienstverlening te ontwikkelen, wil het Havenbedrijf er voor zorgen dat de haven ook in de toekomst aantrekkelijk blijft en wil het ook haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van een milieuvriendelijkere scheepvaart.
 
Adequate inzamel –en verwerkingscapaciteit voor afvalstoffen , voorzieningen van energievoorziening voor moderne schepen (elektriciteit, LNG en in de toekomst mogelijk nog andere), performante interventiecapaciteit bij calamiteiten zijn enkele voorbeelden van deze dienstverlening.