Planet

Het onderdeel ‘Planet’ speelt een nadrukkelijke rol in het beleid van de Antwerpse privébedrijven en het Havenbedrijf. De havengemeenschap toont al jaren aan dat economische én ecologische belangen uitstekend kunnen samengaan en wil op dit gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen een wereldwijde voortrekkersrol blijven vervullen. Het Havenbedrijf werkt in samenspraak met stakeholders een milieuactieplan uit voor de periode 2014-2018. Dit is samen met de visie die aan de basis daarvan ligt terug te vinden in de milieubeleidsvisie van het Havenbedrijf.

Milieudienstverlening scheepvaart  

Stijgende energieprijzen en strenger wordende internationale milieureglementering zorgen ervoor dat er heel wat aan het veranderen is in de scheepvaart. Schepen zullen er in de toekomst niet alleen anders uitzien dan vandaag, maar zullen ook behoefte hebben aan nieuwe vormen van dienstverlening in havens. Door deze vormen van dienstverlening te ontwikkelen, wil het Havenbedrijf er voor zorgen dat de haven ook in de toekomst aantrekkelijk blijft en wil het ook haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van een milieuvriendelijkere scheepvaart.   Adequate inzamel –en verwerkingscapaciteit voor afvalstoffen , voorzieningen van energievoorziening voor moderne schepen (elektriciteit, LNG en in de toekomst mogelijk nog andere), performante interventiecapaciteit bij calamiteiten zijn enkele voorbeelden van deze dienstverlening.

Think Climate coalitie


De Think Climate coalitie, gecoördineerd door PIANC (The World Association for Waterborne Transport Infrastructure), streeft in de maritieme sector naar meer bewustwording van de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Het Havenbedrijf is steunend lid van de coalitie.

Door samenwerking op het vlak van technische ondersteuning en training zorgt het Havenbedrijf ervoor dat alle betrokkenen op gepaste wijze kunnen reageren op klimaatgerelateerde aangelegenheden, zodat de sector klaar is voor een snel decarboniserende wereld (2030-2050). Het actieplan "Navigating a Changing Climate" (NaCC) laat eigenaars, operatoren en gebruikers van watergedragen transportinfrastructuur toe om enerzijds broeikasgasemissies te reduceren en over te schakelen op koolstofarme zee- en binnenvaartinfrastructuur en anderzijds om snel te reageren en de voorbereiding op klimaatadaptatie te verbeteren. 

Dankzij deze samenwerking verhoogt de veerkracht van de haven van Antwerpen en blijft de haven van Antwerpen ook in een wereld met een sterk klimaatbeleid competitief. Daardoor is het genereren van duurzame meerwaarde verzekerd in de toekomst.

Ga naar de website