Project

Havenland speelt maximaal in op de ontsluiting van de recreatieve waarden van het unieke havenlandschap: een beleving van maritieme, logistieke, en industriële activiteiten, erfgoed, polderlandschap, natuurontwikkeling en de Schelde die door haar ligging een centrale rol in het verhaal inneemt.

Dit gebeurt o.m. door diverse onthaal- en bezoekmogelijkheden meer op elkaar af te stemmen en aan te vullen met overkoepelende initiatieven zoals watervervoer, sterke onthaalpoorten als landschapsbakens, verbindende fietsroutes, enz. Dit zal het gebied niet alleen beter ontsluiten maar ook de ruimtelijke samenhang voelbaar maken en op een hoger niveau tillen. Hiermee wordt zowel het economische hart van Vlaanderen versterkt als het volledige gebied als een recreatieve en toeristische trekpleister.

Havenland tracht tegelijk ook een hefboom te zijn voor de versterking van de leefbaarheid van de dorpen die de haven omringen op rechter- en linkerscheldeoever. Havenland wil de duurzame ontwikkeling van de haven van Antwerpen vorm geven en beleefbaar maken om zo meer maatschappelijke meerwaarde en sociaal draagvlak te creëren.

Het project werd in 2015 geselecteerd als één van de negen strategische projecten in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Hiervoor ontvangt het Havenbedrijf een subsidie van 300.000 euro voor de komende drie jaar. (lees persbericht)

Het Havenbedrijf werkt voor de realisatie van Havenland samen met de stad Antwerpen, gemeenten Zwijndrecht en Beveren, Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Natuur en Bos, Maatschappij Linkerscheldeoever, EGTS Linieland van Waas en Hulst, Waterwegen en Zeekanaal en nog een 10-tal partners