Propere lucht

De Antwerpse havengemeenschap onderneemt tal van initiatieven om de haven duurzaam uit te bouwen. De verbetering van de luchtkwaliteit is zo’n gezamenlijke ambitie: diverse inspanningen hebben reeds bijgedragen aan een properdere lucht. Om deze positieve trend verder te zetten, willen we via een vrijwillige vergroeningscampagne bedrijven en werknemers aansporen om over te stappen naar groenere vrachtwagens en personenwagens. Want een duurzame haven met propere lucht daar is iedereen bij gebaat.

Wat is vrijwillige vergroening?

Het Havenbedrijf Antwerpen start samen met Voka-Alfaport en MLSO (Maatschappij Linkerscheldeoever) met een sympathieke campagne voor het wegverkeer. Bedoeling is om ondernemers, werknemers en omwonenden te sensibiliseren om nu al werk te maken van de vergroening van de voertuigen in het Antwerpse havengebied. Dit geldt zowel voor de vrachtwagens als de personenwagens die van en naar de Antwerpse haven rijden.

Door het aantal vervuilende (vracht)wagens te verminderen, dragen we allemaal bij tot een gezondere luchtkwaliteit. Tegelijkertijd start er ook een luchtkwaliteitsonderzoek. De resultaten daarvan zullen in 2018 aangeven of er nog bijkomende maatregelen nodig zijn.

 

 

Welke andere initiatieven nemen we?

Het Havenbedrijf Antwerpen stimuleert alle betrokken logistieke spelers om mee te werken aan een gezondere luchtkwaliteit, zowel op het land als op het water. Een overzicht van verschillende initiatieven. 

  • Bouw van een LNG bunkerstation voor de binnenvaart met publiek gedeelte voor tanken van wegvervoer met LNG en CNG. Op het terrein wordt ook een snellaadpunt voor EV's gepland. Opening gepland Q4 2017. Lees meer
  • Verdere uitbouw van walstroomvoorzieningen voor de binnenvaart in de Antwerpse haven Lees meer
  • Toekennen van korting op havenrechten voor schepen met een milieuvriendelijkere aandrijving dan wettelijk vereist Lees meer
  • CLINSH (Clean Inland Shipping )-project voor vergroening van de binnenvaart waarbij het Havenbedrijf Antwerpen samen met andere partners 2 miljoen euro investeert in duurzame schepen. De Europese binnenvaart telt bijna 15.000 binnenschepen en CLINSH heeft de ambitie om tegen het jaar 2025 een kwart van deze vaartuigen milieuvriendelijk te maken. Dit zal een vermindering van 141 kiloton NOx opleveren. Lees meer
  • De haven van Antwerpen ondersteunt ook volop het initiatief om de landen rond de Noordzee en Oostzee vanaf 2021 aan te wijzen als beheersgebied voor stikstofemissie (NECA: Nitrogen Emission Control Areas). Hiermee willen de betrokken havens de scheepvaartgebonden stikstofuitstoot aanzienlijk terugdringen. Lees meer
  • Vergroening van vloot Havenbedrijf o.a. door ombouw van motoren van bestaande sleepboten naar betere emissiestandaard, en studiewerk rond aanschaf van hybride sleepboten ter vervanging van 40 jaar oude direct gedreven sleepboten

 

Inspiratie nodig? We zetten graag enkele bedrijven die al inspanningen doen in de kijker!

 

In 2014 werd op de site van ADPO het 1ste LNG/CNG station in België geopend dat onderdeel uitmaakt van het TEN- netwerk ter bevordering van duurzaam transport als initiatief van de Europese Gemeenschap (Blue Corridor). Op dit station tanken nu al 14 LNG trucks van ADPO en 35 bedrijfsvoertuigen.  Dit station staat ook open voor het publiek en faciliteert daardoor andere transportfirma’s omLNG te tanken. Hierdoor kan er tot 80 % reductie van fijn stof en NOX worden gerealiseerd en tot 30 % minder CO2 uitstoot

www.adpo.com

Het transportbedrijf verhuisde naar een locatie binnen het havengebied om transporten te optimaliseren en het aantal lege kilometers tot een absoluut minimum te herleiden. De vloot wordt versneld vernieuwd naar euronorm 6 en chauffeurs kunnen zuinige wagens gebruiken om zich van en naar het werk te verplaatsen. Ook hybride voertuigen maken al deel uit van het wagenpark. Transport Joosen is eveneens pionier in de Antwerpse haven inzake LZV’s ofwel eco-combi’s. Daarnaast worden alle kandidaat-chauffeurs getest op hun rijgedrag en wordt eco-driving aangemoedigd.

www.groupjoosen.be

 

Van Moer Logistics zet al langer in op vergroening van haar activiteiten. De hele vrachtwagenvloot werd vervangen conform euronorm 6 en het merendeel van de vorkliften zijn elektrisch. In 2014 deed Umicore Hoboken een modal shift waardoor alle containers niet meer via de weg maar via binnenvaart verscheept worden. De ‘barge bus’ vaart vanaf de haven van Antwerpen tot de containerterminal in Vilvoorde. Dankzij deze alternatieve verschepingsweg is er geen impact van wegcongestie of tol en is de uitstoot drastisch verminderd. Van Moer organiseert ook ECO drive training voor chauffeurs. 

www.vanmoer.com

Acht hybride straddle carriers maken reeds deel uit van het voertuigenpark. Deze machines verbruiken 40% minder brandstof en stoten jaarlijks 50 ton minder CO2 uit dan klassieke straddle carriers. Bovendien zijn ze ook minder lawaaierig. Het Havenbedrijf subsidieerde de helft van deze straddle carriers via de Projectoproep Havengebonden Werktuigen.

www.dpworld.be

 

Lineas zet in op het spoor als vervoermodus en streeft naar 12% van de transporten via spoor. Dat zijn 9% minder vrachtwagens in de file. Zij bieden een milieuvriendelijke end-to-end logistieke oplossing voor alle bedrijven en rederijen die goederen naar of vanuit het havengebied willen transporteren. Ook intern zetten ze in op milieuvriendelijke wagens en elektrische oplaadpalen.

www.lineas.be

Het wagenpark van deze transportfirma bestaat uit 67 vrachtwagens die allemaal uitgerust zijn met een milieuvriendelijke euro 5 of euro 6 motor. In 2015 behaalde GTS, samen met 5 andere bedrijven, als eerste in België de “Lean and Green Star”. Binnen 5 jaar slaagde het bedrijf erin om de CO2 uitstoot van het wagenpark met meer dan 20% te verminderen. 

www.group-GTS.com

 

Als logistieke speler in de keten werkt Universal Express uitsluitend met vervoerders die een milieuvriendelijke euro 5 of 6 motor hebben. Voor klanten die bereikbaar zijn via een multimodaal platform adviseren ze om containers zo veel mogelijk via spoor of water te vervoeren. Voor de eigen medewerkers stelt het bedrijf een Vélo kaart ter beschikking.

www.universalexpress.be

Om de duurzame beleidsvoering te verbeteren, streeft Zuidnatie ernaar om een verschuiving van de weg naar de binnenvaart als transportmodus te realiseren. Daarnaast investeren ze al langer in CNG en Hybride bedrijfswagens. 

www.zuidnatie.be

 

Het sustainability team denkt initiatieven uit om de ecologische voetafdruk van het bedrijf verkleinen. Zo lanceerden ze een carpoolplatform en wordt het diesel-wagenpark stelselmatig vernieuwd met hybride voertuigen. Werknemers kunnen kiezen voor een e-bike als deel van hun loonpakket.  Ahlers biedt klanten ook de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot te laten berekenen en stelt alternatieven voor om deze te verlagen.

www.ahlers.com

 

 

Hoe kan jij vergroenen? Enkele concrete tips!

Werknemers 

Hoe vervuilend een wagen is, hangt af van zijn euronorm. Dat is een Europese milieustandaard waaraan de motor van een voertuig moet voldoen. Hoe hoger het cijfer, een cijfer van 1 tot 6, hoe minder uw voertuig vervuilt. Bent u van plan om een nieuwe wagen of tweedehandswagen te kopen, hou hier dan zeker rekening mee. Natuurlijk zijn er ook duurzame alternatieven om je naar je werk te verplaatsen. Kijk hier en laat je overtuigen door de voordelen ervan. 

Vanaf 1 februari 2017 wordt de hele Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende auto's mogen de stad dan niet meer in. In 2020 en 2025 worden de LEZ-voorwaarden strenger, zodat de lucht steeds schoner wordt. Meer info daarover vindt u hier. 

Werkgevers

De vrijwillige oproep tot vergroening doet het Havenbedrijf en haar partners niet alleen: verschillende bedrijven in de haven treden op als ambassadeurs. Laat je inspireren door hun projecten. 

Bestel nu de gratis communicatietoolbox voor bedrijven 

Draagt jouw bedrijf actief mee aan een gezondere luchtkwaliteit? Bestel dan nu de communicatietoolbox en verspreid deze campagne binnen jouw bedrijf.

Download hier de digitale tools (19,5 MB)

 

Vragen?

Mail ons