Prosperity

De haven van Antwerpen is al sinds de middeleeuwen de motor van onze economie. Waren het toen nog handelaars die met kleine bootjes nijverheidsproducten naar de Antwerpse pakhuizen brachten, tegenwoordig zijn het ’s werelds grootste containerschepen die zorgen dat wij over onze alledaagse (luxe)producten beschikken.

De Antwerpse haven heeft zich ontwikkeld tot ideale toegangspoort voor Europa en wordt door rederijen en producenten gezien als een betrouwbare schakel in de wereldhandel. Die rol van wereldhaven levert een enorme werkgelegenheid en toegevoegde waarde op. In totaal verdienen circa 150.000 mensen hun brood dankzij de Antwerpse haven en zij zorgen gezamenlijk voor een toegevoegde waarde van zo’n 18 miljard euro. Om deze positie van economische groeipool verder te versterken, wil de Antwerpse haven zich blijven onderscheiden als polyvalente haven. Ze is namelijk een clustering van maritieme, logistieke en industriële bedrijven die samen veel lading aantrekken.

De havengemeenschap investeert fors om haar economische activiteiten verder te kunnen ontplooien. In onder meer een goede nautische toegankelijkheid, een moderne infrastructuur met voldoende capaciteit voor goederenbehandeling, een hogere arbeidsproductiviteit en een multimodale ontsluiting naar het Europese achterland. Op deze manier wil Antwerpen een toonaangevende rol blijven spelen in de wereldhandel en uitgroeien tot de belangrijkste ‘general cargo’ haven van Europa.