Protocols Elektronisch Bestuurlijk Gegevensverkeer

Het Havenbedrijf Antwerpen is, als Vlaamse instantie, niet alleen gebonden aan GDPR en nationale gegevensbeschermingsregelgeving, maar ook gebonden aan het Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Dit decreet regelt het verkeer van (persoons)gegevens binnen en tussen overheidsdiensten op elektronische wijze.

Wanneer het Havenbedrijf Antwerpen op een systematische en georganiseerde manier een elektronische mededeling van persoonsgegevens doet naar een andere instantie of externe overheid, is het verplicht hiervoor een protocol op te stellen met die andere partij en dit protocol te publiceren op de website. Dit document behelst alle nodige informatie omtrent de beoogde verwerking van persoonsgegevens.

 

In de tabbladen hieronder kan u de verschillende protocols terugvinden die in dit kader reeds zijn gesloten. Er werd daarvoor gebruik gemaakt van het sjabloon daarvoor ter beschikking gesteld door de Vlaamse Toezichtcommissie.

 

Indien u verder nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds terecht bij dpo@portofantwerp.com."