Port of ARTwerp - de betrokkenheid van de haven in Kunst & Cultuur. ESPO award 2017.

Geen Antwerpen zonder zijn haven, geen haven zonder zijn stad. VERBINDING is de basis waarmee we als havenbedrijf en –gemeenschap werken om het maatschappelijk draagvlak van de haven op te bouwen. Verbinding tussen de stad/regio en de haven, verbinding tussen duurzame economie en duurzaam leven, … Onze ondersteuning in kunst en cultuur is één van de manieren waarop we deze verbinding proberen waar te maken.

Publicatiedatum: 
17 Juli 2017