Maritieme goederenoverslag 12 maanden 2017

Het Havenbedrijf publiceert elk kwartaal een statistisch overzicht. Hier kan u het overzicht voor het jaar 2017 raadplegen.

Publicatiedatum: 
17 Januari 2018