Maritieme goederenoverslag 12 maanden 2019

Het Havenbedrijf publiceert elk kwartaal een statistisch overzicht. Hier kan u het overzicht van het hele jaar 2019 raadplegen.

Publicatiedatum: 
22 Januari 2020