Maritieme goederenoverslag - 12 maanden 2015

Het Havenbedrijf publiceert elk kwartaal een statistisch overzicht. Hier kan u het overzicht van 12 maanden raadplegen.

Publicatiedatum: 
26 Februari 2016