Maritieme goederenoverslag 12 maanden 2018

Het Havenbedrijf publiceert elk kwartaal een statistisch overzicht. Hier kan u het overzicht voor het jaar 2018 raadplegen.

Publicatiedatum: 
30 Januari 2019