Maritieme goederenoverslag 2019 - Q1-3

Het Havenbedrijf publiceert elk kwartaal een statistisch overzicht. Hier kan u het overzicht voor de eerste 3 kwartalen van het jaar 2019 raadplegen.

Publicatiedatum: 
17 Oktober 2019