Maritieme goederenoverslag 6 maanden 2019

Het Havenbedrijf publiceert elk kwartaal een statistisch overzicht. Hier kan u het overzicht voor de eerste helft van het jaar 2019 raadplegen.

Publicatiedatum: 
19 Juli 2019