Maritieme goederenoverslag : Q1-Q3 2020

Het Havenbedrijf publiceert elk kwartaal een statistisch overzicht. Hier kan je het overzicht voor de eerste 9 maanden van het jaar 2020 raadplegen.

Publicatiedatum: 
21 Oktober 2020