Over het Havenbedrijf Antwerpen

Het Havenbedrijf Antwerpen speelt een onmisbare rol in de dagelijkse werking van de haven. Zo beheert en onderhoudt het Havenbedrijf Antwerpen de dokken, bruggen, sluizen, kaaimuren en gronden. Het is ook verantwoordelijk voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer in het Antwerpse havengebied. Verder zorgen de medewerkers voor de inzet van sleepboten en kranen, verrichten zij baggerwerkzaamheden en verzorgen zij promotie in binnen- en buitenland.

Om de concurrentiekracht van de Antwerpse haven te versterken, is in 1997 het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen opgericht. Sindsdien beschikt het Havenbedrijf over een eigen besluitvorming en personeelsbeleid. Voor die tijd werd het rechtstreeks bestuurd door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad van de stad Antwerpen. Op 1 januari 2016 werd dit autonoom gemeentebedrijf omgevormd tot een NV van publiek recht, genaamd "Havenbedrijf Antwerpen". Op deze manier kan het flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt. De enige aandeelhouder van het Havenbedrijf is de stad Antwerpen. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitster van de raad van bestuur. Vanaf 1 januari 2017 is Jacques Vandermeiren CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

De 1.584 medewerkers van het Havenbedrijf zetten zich in voor het goed functioneren van de haven en werken samen aan een duurzame toekomst. Zo kan de Antwerpse haven een toonaangevende rol blijven spelen als wereldhaven. De functies en verantwoordelijkheden van het personeel zijn zeer uiteenlopend. Een overzicht van de verschillende diensten binnen het Antwerpse Havenbedrijf kun je vinden in dit organogram.

Wil jij graag samen met de enthousiaste collega’s van het Havenbedrijf meewerken aan het succesverhaal van de Antwerpse haven? Neem dan een kijkje bij onze vacatures.