Terug naar overzicht

Te koop/Te huur/Domeinconcessie aangeboden door Port Of Antwerp

Bremenstraat 3

Korte omschrijving

Op het terrein bevindt zich een bedrijfsgebouw met kantoorruimte en magazijnen. De toegang tot de kantoren bevindt zich in de Hamburgstraat. Het magazijn is toegankelijk vanuit de Bremenstraat en de Hamburgstraat. Er is een ruime parkeergelegenheid langs de straatkant. Het terrein ligt in een zone met enkel lokaal verkeer.

De kandidaat wordt geacht een bod uit te brengen op de aanwezige opstallen. Het terrein waarop de opstallen zich bevinden zal in concessie worden verleend volgens het principe van de domeinconcessie. De algemene voorwaarden voor domeinconcessies bij het Havenbedrijf zijn hierop van toepassing (zie ook http://www.portofantwerp.com/nl/het-concessiebeleid).

Ter indicatie tarief 2016 voor verkeersscheppende activiteiten (opslag van goederen gelost/te verschepen via de haven) – thans 3,32 EUR/m²/jaar.

 

Aanbieder

Port Of Antwerp

contact:

Patrimoniumbeheer Havenbedrijf Antwerpen

Uw vastgoed op deze site?

Contacteer ons