Terug naar overzicht

Domeinconcessie aangeboden door Port Of Antwerp

Delwaidedok Noord-West

Korte omschrijving

De zone wordt preferentieel in zijn geheel, dan wel in de uitzonderlijke situatie van meerdere gelijkwaardige projectvoorstellen met een duidelijke toegevoegde waarde in delen in concessie verleend voor havengebonden activiteiten.

Het projectgebied is onmiddellijk beschikbaar in de staat waarin het zich bevindt.

Het betrokken terrein is gelegen in de nabijheid van overslagbedrijven die beschikken over bestaande diepzeekaaien met een maximale beschikbare waterdiepte van ca. 16,75 m en een maximale diepgang van ca. 15,5 m.

Het is naast de voor de hand liggende bereikbaarheid via de weg, eveneens per spoor ontsloten met in de nabijheid de belangrijkste spoorconsolidatiepunten (zijnde Cirkeldijck en Mainhub) in de haven. De bimodale ontsluiting van dit terrein biedt op die manier een ideale uitvalsbasis voor logistieke, en/of industriële activiteiten.

Aanbieder

Port Of Antwerp

contact:

Patrimoniumbeheer Havenbedrijf Antwerpen

Uw vastgoed op deze site?

Contacteer ons