Renovatie Royerssluis

Begin 2018 besliste Havenbedrijf Antwerpen om de Royerssluis - die in gebruik is sinds 1907 - te renoveren en exclusief te reserveren voor binnenvaartverkeer. Als gevolg van de veranderde situatie aan de andere sluizencomplexen, is zeevaart via de Royerssluis niet langer noodzakelijk. Met een verbreding van 22 meter tot 36 meter betekent de renovatie een aanzienlijke toename van de sluiscapaciteit. De binnenvaart kan zo een cruciale rol spelen in de uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit en de verdere verschuiving van de modal shift.

Aangepaste spertijden Royerssluis

Tot de definitieve renovatie van de Royerssluis van start gaat, zijn spertijden vastgelegd voor de scheepvaart. Op deze tijdstippen zal de sluis niet in gebruik zijn. Spertijden moeten tijdens de ochtend- en avondspits een aanvaardbare afwikkeling van het wegverkeer mogelijk maken. In overleg met de binnenvaartsector zijn de spertijden nu aangepast:

-Van 6u30 tot 8u30 (een verkorting van 30 minuten)

-Van 15u30 tot 18u

De middagspertijd van 13u15 tot 13u45 is niet langer van toepassing!

 

Na renovatie van de Royerssluis zijn geen spertijden meer van toepassing voor scheepvaart.

 

Een sluis met een verleden én een toekomst

Het Havenbedrijf en de bevoegde Vlaamse diensten hebben - in nauw overleg met de binnenvaartsector - na jaren van onderzoek de dimensies en functionaliteiten van de nieuwe Royerssluis bepaald. Na de renovatie zal de Royerssluis tussen de sluisdeuren een breedte hebben van 36 meter en een lengte van 230 meter. De nieuwe dimensies zorgen voor bijkomende sluiscapaciteit, flexibiliteit én een goede doorstroming van en naar het Albertkanaal. De nieuwe investeringen zijn gekoppeld aan de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. Dankzij deze ingrepen zal de binnenvaart meer containers van en naar de haven kunnen vervoeren. Een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven.

 

Voldoende capaciteit voor zowel gemotoriseerd vervoer als zwakke weggebruikers

De sluis krijgt twee sluisdeuren en twee ophaalbruggen met voldoende capaciteit voor in- en uitgaand verkeer van zowel voertuigen als fietsers. Samen met alle geplande investeringen in het kader van de Oosterweelverbinding Rechteroever zal de toekomstige situatie een significante verbetering van de verkeersafwikkeling met zich meebrengen. Niet alleen voor binnenvaartverkeer, maar ook voor zwakke weggebruikers, personenvervoer, vrachtvervoer en uitzonderlijk vervoer. Tegelijk betekent het een nieuwe aantakking op het hoofdwegennet (Oosterweelknoop).

 

Renovatiewerkzaamheden

De renovatiewerken van de Royerssluis zijn ingepast in de plannen van BAM nv voor de bouw van de Oosterweeltunnel. Deze werf, die ten vroegste in 2020 zal starten, bevindt zich vlakbij de Royerssluis. Een goede afstemming met BAM nv en intensief overleg met de binnenvaartsector moet de hinder voor het wegverkeer en binnenvaart minimaliseren. De verkeersafwikkeling tijdens de tijdelijke sluiting (van 2,5 jaar) wordt zo goed mogelijk opvangen via de vier andere sluizen op rechteroever. 

 

 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief binnenvaart