Samenwerking

De haven is een open platform voor onderzoek en ontwikkeling. Door mensen en ideeën samen te brengen, geeft Port of Antwerp vorm aan de haven van de toekomst. Samen met startups, scale-ups, accelerators, investeringsfondsen, overheids- en kennisinstellingen zorgt Port of Antwerp voor een sterk ecosysteem dat innovaties ondersteunt en versnelt.

Ecosysteem


 

Samenwerken is en blijft een belangrijk onderdeel van een duurzame wereld. Denk aan transparante data-uitwisseling, gedeelde initiatieven rond The Internet of Things en digitalisering van maritieme innovaties. Zo heeft Port of Antwerp een vaste plek in The Beacon. Een hotspot waar grote technologieleveranciers in Internet of Things en Artificial Intelligence, toponderzoekers, start-ups en scale-ups samenwerken aan innovatieve, duurzame oplossingen.

 

The Beacon is het resultaat van een samenwerkingsovereenkomst met Capital of things tussen Stad Antwerpen, Universiteit Antwerpen, IMEC en Agoria

 

 

NxtPort


 

Alle spelers in de logistieke keten beschikken over informatie die ze onderling uitwisselen. NxtPort, een dochteronderneming van Port of Antwerp, maakt het delen van deze data transparanter en eenvoudiger. Zo krijgen alle spelers in de logistieke keten de juiste informatie op het juiste moment.

 

De applicatie Bulkchain zorgt ervoor dat de administratieve processen in de breakbulksector sneller en vlotter verlopen, terwijl Certified Pick up (CPu) een digitale, veilige en geïntegreerde oplossing aanbiedt voor de vrijgave van containers. 

 

 

Plug & Play Maritime


 

Plug & Play Maritime brengt internationale start-ups in contact met stad Antwerpen, CMB, DXC Technology, Euronav en Port of Antwerp.

 

Het doel? Nieuwe technologieën testen en de toekomst van de maritieme sector stimuleren via ontwikkeling en innovatie van wereldklasse.

 

 

 

 

 

In het havengebied liggen veel innovatieve opportuniteiten. Startups, scale-ups, maar ook academici en andere tech-bedrijven moeten in dit ‘living-lab’ hun technologieën aan de wereld kunnen laten zien.

 

Samen verleggen we zo onze grenzen en worden we als haven top-of-mind in de wereld.

 

- Erwin Verstraelen, Chief Digital & Innovation officer van Port of Antwerp

 

Proeftuin voor experimenten


 

De haven is een groot gebied met veel verschillende activiteiten en mogelijkheden. Daarom stelt Port of Antwerp het havengebied open als een proeftuin waar ideeën en projecten veilig kunnen worden getest in een echte industriële omgeving.

 

Tijdens de coronacrisis diende Port of Antwerp bijvoorbeeld als testlocatie voor de digitale armbanden van technologiebedrijf Rombit om besmetting om de werkvloer te voorkomen. Samen met technologiebedrijf Zensor heeft Port of Antwerp de handen in elkaar geslagen om de veiligheid aan de kaaimuren te verhogen. Zensor ontwikkelde hiervoor de Bollard Monitor, een digitale sensor die de spanning op een bolder meet.

 

Er is een intensieve samenwerking tussen Universiteit Antwerpen en Port of Antwerp. De haven van Antwerpen biedt een waaier aan onderzoeksmogelijkheden rond thema’s zoals mobiliteit, duurzaamheid, milieu, biodiversiteit, IT, veiligheid, ... Zo wordt er onder andere gewerkt rond automatische detectie van olie-incidenten, het waterkwaliteit in de dokken, slim asfalt en onbemande binnenvaart.

 


Cultuur van innovatie


 

Port of Antwerp stimuleert medewerkers om te durven experimenteren. Iedereen kan innoveren.

 

Zo is een project rond veilige zandzakjes op de sluizen tot stand gekomen en kunnen collega’s deelnemen aan innovatiewedstrijden via een medewerkers-app.